Коли суми податків і зборів вважаються сплаченими? Чи справді податкове зобов'язання вважатиметься виконаним лише із дня зарахування відповідних сум на єдиний казначейський рахунок? Чи потрібно повторно здійснювати платіж, якщо кошти до бюджету так і не потрапили?