У підприємства на початок дня дати балансу утворилася монетарна заборгованість (оприбуткували товари, оплата за які буде пізніше). Чи потрібно рахувати курсові різниці за такою заборгованістю на кінець дня? Чи перераховують монетарні статті в межах одного дня дати балансу?