Придбання та продаж векселя відбувалися за однією ціною. Як у фінзвітності (Баланс і Звіт про фінансові результати) відображаються придбання та продаж безпроцентного векселя?

ВІДПОВІДЬ: Спеціальних рядків для відображення цієї операції у фінзвітності не передбачено. Однак для правильного заповнення звітів потрібно зважати на такі фактори:

  • спосіб отримання та відчуження векселя (придбання як товару чи розрахункового документа);
  • строк векселя (короткостроковий або довгостроковий);
  • період придбання-продажу (операції відбулися в одному чи декількох звітних періодах).

Заповнення звітності розглядатимемо на прикладі Балансу (форма № 1) та Звіту про фінансові результати (форма № 2), які затверджені наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73.

Якщо придбання та продаж відбулися в різних звітних періодах

Баланс

Короткостроковий (виданий на строк не більш ніж рік) вексель, який отримано в рахунок оплати за товари (роботи, послуги), відображається як дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) (ряд. 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»). Якщо ж це довгостроковий (виданий на строк понад рік) вексель, його відображають у ряд. 1090 «Інші необоротні активи».

Якщо вексель придбавався за кошти (як фінансовий інструмент), його відображають у ряд. 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції…» (для довгострокового векселя) або ряд. 1160 «Поточні фінансові інвестиції» (якщо вексель короткостроковий).