На підприємстві втрачено вже оплачений листок непрацездатності, а на порозі з перевіркою ревізор Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Як відновити втрачений документ?