Підприємець-загальносистемник для ведення своєї госпдіяльності придбав офісні меблі. Чи можна такому ФОП включати в податкові витрати суми амортизаційних відрахувань за основним засобом, а також чи має він право на формування податкового кредиту з ПДВ?