Комплекс робіт із капітального ремонту будівлі: як відобразити в обліку

Підприємство планує розпочати капітальний ремонт будівлі (перекрити дах, замінити вікна, переробити опалення). Ремонтні роботи проводитимуться як підрядником, так і самотужки підприємством. Як відобразити цей ремонт у бухгалтерському та податковому обліку? Чи потрібно складати наказ про виведення об’єкта основних засобів з експлуатації?

ВІДПОВІДЬ: Бухгалтерський і податковий облік дещо відрізнятимуться, зважаючи на загальну специфіку відображення ремонту в обліку. Тож про все послідовно.

Бухгалтерський облік

Порядок відображення комплексу таких ремонтних робіт в обліку залежить від того, чи призводять вони до росту майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта, чи ні. Адже в першому випадку витрати на ремонт будівлі відображатимуться як капітальні інвестиції в об’єкт основних засобів, а в другому — як витрати періоду (п.п. 14–15 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Рішення про характер й ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що сприятиме в майбутньому збільшенню економічних вигід, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані й одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат (п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561, далі — Методрекомендації № 561).

Водночас якщо запропоновано проводити комплекс робіт (як наведено в запитанні), то слід чітко визначити: ремонтні роботи в обліку можна розглядати в комплексі чи окремо.

Адже якщо мовиться про комплекс робіт, то одні можуть призводити до підтримання об’єкта в придатному для використання стані, інші ж — до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Так, заміну покрівлі та вікон будівлі можна розглядати як поточний ремонт, адже тут фактично має місце підтримання будівлі в придатному для використання стані. Утім не можна виключати, що, приміром, заміна покрівлі будівлі на нову й дуже якісну (яка, у свою чергу, є надто дорогою), може розглядатись і як поліпшення будівлі.

Повна заміна системи опалення, найімовірніше, є не чим іншим, як поліпшенням основного засобу (будівлі). Хоча знову ж таки, рішення щодо цього повинен прийняти керівник.

Після того, як рішення про характер і ознаки здійснюваних ремонтних робіт прийнято, таку операцію потрібно коректно відобразити в обліку та скласти всі необхідні документи. Бухгалтерський облік фактично залежатиме від двох факторів:

1) від рішення керівника щодо характеру й ознак ремонтних робіт (як капітальні інвестиції в об’єкт основних засобів або як підтримання будівлі в робочому стані);

2) хто виконує ремонтні роботи (підрядник або власник основного засобу).

Докладніше про те, як відображати капітальний ремонт у бухобліку (як поточні витрати чи як капітальні інвестиції) та особливості документального оформлення такого ремонту, читайте в матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: найважливіші аспекти бухгалтерського обліку» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 10/2013. Аби не повторюватись, у рамках нашої статті розглянемо лише приклад обліку, виходячи з умов прикладу (див. далі).

Чи обов’язково складати наказ про тимчасове виведення об’єкта з експлуатації?

Законодавчо норма про виведення об’єкта з експлуатації визначена пп. 145.1.2 ПКУ, відповідно до якого нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта й призупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації й інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення цих основних засобів з експлуатації). Про призупинення нарахування амортизації на період виведення об’єкта з експлуатації говорить і п. 146.15 ПКУ. Водночас звертаємо увагу, що ураховуючи характер ремонтних робіт, який може різнитися в кожному конкретному випадку, на нашу думку, рішення про виведення об’єкта з експлуатації повинен приймати безпосередньо керівник.

Логічно, що наказ про тимчасове виведення будівлі з експлуатації слід складати в тому випадку, коли у зв’язку з проведенням ремонтних робіт працювати в такій будівлі неможливо.

Наприклад, якщо під час ремонту всі працівники переїжджають працювати в інший офіс, а всі роботи, які при цьому проводились у будівлі (розфасування товарів, робота обладнання чи устаткування тощо) призупиняються, у такому випадку потрібно складати наказ про виведення об’єкта з експлуатації. Адже фактично на період ремонтних робіт будівля не використовуватиметься не лише за своїм прямим призначенням, а й узагалі в господарській діяльності.

За умови ж якщо ремонтні роботи не заважають роботі в будівлі, то наказ про тимчасове виведення об’єкта з експлуатації не складають.

Із примірним зразком наказу можна ознайомитись тут.

Податковий облік

У податковому обліку діє 10%-й ліміт на відображення ремонтних витрат.

Згідно з п. 146.12 ПКУ, сума витрат, пов’язана з ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів (у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером) у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до податкових витрат.

Витрати на ремонт і поліпшення, які перевищують згаданий 10%-й ліміт, збільшують первісну вартість об’єкта основних засобів, щодо якого здійснюються ремонт і поліпшення (п. 146.11 ПКУ).

Водночас ПКУ не розмежовує поняття ремонт і поліпшення, як це робить П(С)БО 7. І хоча п. 146.11 ПКУ, розкриваючи поняття поліпшення, говорить лише про модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання та реконструкцію, це не означає, що безпосередньо про ремонт чи інші види поліпшень тут не іде мови. Адже пп. 139.1.5 і п. 144.1 ПКУ дозволяють стверджувати, що за такою схемою обліковуються й будь-які інші види поліпшень основних засобів.

Детальніше про розрахунок 10%-ого ліміту та про порядок відображення витрат на ремонт у податковому обліку — у матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: основне в податковому обліку» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 14/2013.

Розглянемо бухгалтерський й податковий облік на прикладі.

Приклад

Підприємство (платник податку на прибуток, платник ПДВ) вирішило провести комплекс робіт із капітального ремонту адміністративної будівлі (основний засіб групи 3).

Комплекс ремонтних робіт включає:

1) перекриття даху будівлі. Шифер вирішили замінити металочерепицею. Знятий шифер заплановано використати для перекриття іншої будівлі. Вартість усіх необхідних матеріалів, які потрібні для перекриття, — 48 тис. грн (у т.ч. ПДВ — 8 тис. грн). Ці роботи підприємство проводить самостійно (зайнято 5 працівників, заробітна плата яких — 3000 грн);

2) заміна вікон. Загальна вартість цих робіт (вартість вікон і допоміжних матеріалів) — 24 тис. грн (у т.ч. ПДВ — 4 тис. грн). Такі роботи підприємство здійснює самотужки. У роботах задіяно 3 працівники, заробітна плата яких — 2500 грн);

3) заміна системи опалення. Такі роботи здійснює підрядник. Вартість роботи підрядника, включаючи вартість усіх придбаних матеріалів, — 96 тис. грн (у т.ч. ПДВ — 16 тис. грн).

Ремонтний ліміт на 2014 рік для підприємства становить 210 тис. грн. Його в поточному році ще не використовували.

Оскільки вікна, дах і наявна в будівлі система опалення будуть замінені, а такі складові будівлі є складовими її вартості, доцільно буде провести часткову ліквідацію будівлі. Детальніше про це читайте в матеріалах: «Модернізація основних засобів: відображення в бухгалтерському та податковому обліку», «Часткова ліквідація комп’ютера: списання системника/монітора як складових єдиного об’єкта основних засобів» та «Ліквідація основних засобів: документальне оформлення й облік. Частина 1» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 133/2014, № 42/2014 та № 44/2013 відповідно.

Таблиця

Бухгалтерський і податковий облік капітального ремонту будівлі

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік, грн

Дт

Кт

дохід

витрати

Перекриття даху (самостійно підприємством)

1

Придбано металочерепицю та інші матеріли, необхідні для перекриття даху будівлі

209

685

40000

2

Відображено податковий кредит

641

685

8000

3

Оплачено вартість необхідних для ремонту матеріалів

685

311

48000

4

Придбані матеріали використані для перекриття даху*

151

209

40000

40000**

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на роботах із заміни покрівлі (3000 грн × 5 чол.)

151

661

15000

15000***

6

Нараховано ЄСВ на зарплату (37% — умовно)

(3000,00 × 37 : 100) × 5

151

651

5550

5550***

7

Утримано ЄСВ із заробітної плати

(3000,00 × 3,6 : 100) × 5

661

651

540

8

Утримано ПДФО із зарплати

((3000,00 грн - 108,00 грн) × 15 : 100) × 5

661

641

2169

9

Утримано військовий збір із заробітної плати

(3000 х 1,5 : 100) × 5

661

642

225

10

Перераховано ЄСВ до бюджету

651

311

6090

11

Перераховано ПДФО до бюджету

641

311

2169

12

Перераховано військовий збір до бюджету

642

311

225

13

Прийнято виконані ремонтні роботи

(оформлено типову форму № ОЗ-2)

103

151

60550

14

Видано заробітну плату працівникам

(3000 - 108 - 433,8 - 45) × 5

661

301

12066

Заміна вікон (самостійно підприємством)

1

Придбано всі необхідні матеріали для заміни вікон

209

685

20000

2

Відображено податковий кредит

641

685

4000

3

Оплачено вартість необхідних для ремонту матеріалів

685

311

24000

4

Придбані матеріали використані для заміни вікон****

92

209

20000

20000

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на роботах із заміни вікон (2500 грн × 3 чол.)

92

661

7500

7500***

6

Нараховано ЄСВ на зарплату (37% — умовно)

(2500 × 37 : 100) × 3

92

651

2775

2775***

7

Утримано ЄСВ із заробітної плати (2500 × 3,6 : 100) × 3

661

651

270

8

Утримано ПДФО із зарплати ((2500 грн - 90 грн) × 15 : 100) × 3

661

641

1084,5

9

Утримано військовий збір із заробітної плати

(2500 × 1,5 : 100) × 3

661

642

112,5

10

Перераховано ЄСВ до бюджету

651

311

3045

11

Перераховано ПДФО до бюджету

641

311

1084,5

12

Перераховано військовий збір до бюджету

642

311

112,5

13

Видано заробітну плату працівникам

(2500 - 90 - 361,5 - 37,5) × 3

661

301

6033

Заміна системи опалення підрядником

1

Проведено ремонтні роботи із заміни системи опалення в будівлі (надано акт виконаних робіт)*

151

631

80000

80000

2

Сформовано податковий кредит

(отримано від підрядника податкову накладну)

641

631

16000

3

Оплачено підряднику вартість виконаних робіт із заміни системи опалення

631

311

96000

4

Прийнято виконані роботи від підрядника

(оформлено типову форму № ОЗ-2)

103

151

80000

* Згідно з рішенням керівника підприємства, такі роботи в бухгалтерському обліку розглядаються як поліпшення будівлі, а тому обліковувати їх слід як капітальні інвестиції в об’єкт основних засобів.

** Оскільки ремонтний ліміт дозволяє, то всі витрати відображаємо в складі податкових витрат. Інакше ці витрати збільшать первісну вартість будівлі. Детальніше — у матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: основне в податковому обліку» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 14/2013.

*** Витрати за заробітну плату працівникам, зайнятим на ремонтних роботах, а також нарахований ЄСВ, включаються до загальної суми витрат, пов’язаних із ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів, і, відповідно, відображаються в податковому обліку платника податку згідно з нормами п. 146.11 та п. 146.12 ПКУ. Погоджуються із цим і контролери (підкатегорія 102.07.17 «ЗІР»). Детальніше — у матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: основне в податковому обліку» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 14/2013.

**** Згідно з рішенням керівника підприємства, такі роботи в бухгалтерському обліку розглядаються як підтримання будівлі в робочому стані, а тому обліковуються в складі витрат. А оскільки це адміністративна будівля — у складі адмінвитрат на рахунку 92.

Ірина ЛІТВІНЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»