Сьогодні з’ясуємо, як правильно виправляти помилки, допущені в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (далі — форма № 1ДФ)

Механізм виправлення помилок

Для тих податкових агентів, які виявили помилки в раніше поданому звіті, нагадаємо нормативно встановлений механізм коригування показників форми № 1ДФ і покажемо порядок його застосування під час усунення найпоширеніших помилок.

Оскільки форма № 1ДФ згідно з п. 46.1 ПКУ належить до податкових декларацій, то виправлення помилок можна було б проводити в порядку, передбаченому п. 50.1 ПКУ для податкових декларацій. Тобто — чи подати уточнюючий розрахунок з одночасною сплатою 3-відсоткового штрафу, чи зазначити відповідні уточнені показники у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, зі сплатою 5-відсоткового штрафу.

Тож, можна було б скористатись останнім варіантом, уникнувши подання уточненої звітності, і «непомітно» виправити виявлену помилку чи доповнити відомості про доходи у формі № 1ДФ за наступний звітний період.

Однак п. п. 4.1–4.4 Порядку № 4 допускають виправлення помилок лише шляхом подання:

звітного нового податкового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають до закінчення строку його подання (п. 4.2 Порядку № 4). Саме такий варіант виправлення помилок (унесення уточнень) передбачено в п. 50.1 ПКУ. Він дозволяє внести зміни до поданого раніше податкового розрахунку без застосування штрафів, зазначених у п. 50.1 ПКУ, тобто в розмірі 3% або 5% від суми недоплати податку;

уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають після спливу строку подання звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди).

А ось про можливість проведення коригувань за попередні періоди у звітному податковому розрахунку за формою № 1ДФ у порядку заповнення форми № 1ДФ не йдеться. Так само, як не передбачили й механізм відображення в податковому розрахунку форми № 1ДФ відповідних сум фінансових санкцій, установлених п. 50.1 ПКУ: 3% або 5% від суми не сплаченого своєчасно податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) залежно від того, чи було подано уточнюючий розрахунок, чи ж проведено коригування у звіті наступного податкового періоду.

Порядок проведення коригувальних записів у формі № 1ДФ

Порядок заповнення звітного нового й уточнюючого податкових розрахунків за формою № 1ДФ однаковий. Він базується на інформації з попередньо поданого звітного розрахунку й містить інформацію лише за рядками та реквізитами, які уточнюються.

Тобто в новій звітній чи уточнюючій формі № 1ДФ не потрібно дублювати всю інформацію за всіма рядками, які були заповнені в раніше поданому розрахунку.

Для обох варіантів у формі № 1ДФ у спеціально відведеному полі вказують звітний період, який підлягає коригуванню, та проставляють відмітку у відповідному полі: «Звітний новий» чи «Уточнюючий».

Під час виправлення помилок варто дотримуватися правил із п. 4.4 Порядку № 4.

У розділі І форми № 1ДФ:

— для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка й у графі 9 зазначити «1» (рядок буде вилучено зі звіту, що уточнюється);

— для введення нового чи пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи, а в графі 9 зазначити «0» (рядок буде введено у звіт);

— для заміни одного помилкового рядка іншим необхідно спочатку вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка та в графі 9 зазначити «1»), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати «0»). Тобто слід повністю заповнити два рядки, один із яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ і заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка із попередньо поданої інформації та введення нового чи пропущеного рядка підсумковий рядок за графами 3а, 3, 4а та 4 не заповнюють (див. роз’яснення ДПС із категорії 103.25 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

У розділі ІІ форми № 1ДФ:

для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно в рядку:

— «Оподаткування процентів — виключення**» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

— «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

— «Військовий збір — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Нагадаємо

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, — призводять до накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Ті самі дії, учинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — призводять до накладення штрафу в розмірі 2040 грн.

(п. 119.1 ПКУ)

Зверніть увагу: штраф, передбачений п. 119.1 ПКУ, не повинен застосовуватися, якщо недостовірні відомості або помилки, указані в раніше поданій звітності, не призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку.

Також цей штраф не застосовний, якщо недостовірні відомості або помилки виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

Ідеться про уточнення та виправлення помилок у зв’язку з проведенням податковим агентом перерахунку сум доходів, нарахованих працівникам у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у т.ч. за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному. У п. 50.1 ПКУ прописано, що штрафи, визначені у цьому пункті (у розмірі 3% і 5%), не застосовують, якщо податковий агент подає в наступних податкових періодах уточнюючий розрахунок унаслідок виконання вимог п. 169.4 ПКУ.

Детальніше про відповідальність податкових агентів за помилки в табличній частині форми № 1ДФ читайте в матеріалі «Як штрафують податкових агентів за порушення з ПДФО та ВЗ».

Найпоширеніші види помилок

До вашої уваги — два найпоширеніших види типових помилок, яких припускаються під час заповнення форми № 1ДФ:

1) невідповідні реквізити, тобто:

— реквізити підприємства та відомості про посадових осіб податкового агента;

— кількість осіб, які працювали за штатом і за цивільно-правовими договорами;

— № порції;

— інші реквізити з п. 3.1 Порядку № 4;

2) недостовірні відомості в табличній частині, серед яких:

— податковий номер фізособи (графа 2);

— суми нарахованого та виплаченого доходу (графи 3а та 3);

— сума утриманого та перерахованого податку (графи 4а та 4);

— ознака доходу (графа 5);

— інформація про дати прийняття/звільнення найманих працівників (графи 6 та 7);

— ознака податкової соцпільги (графа 8).

У випадку, якщо виявлено недостовірні реквізити, Порядок № 4 не передбачає особливого механізму для виправлення відомостей шляхом коригування через подання звітного нового чи уточнюючого розрахунку. Тому можна було б стверджувати, що допущені під час заповнення реквізитів форми № 1ДФ неточності не належать до помилок. Адже відповідно до п. 49.11 ПКУ, якщо платник податку допустив порушення під час заповнення реквізитів, передбачених п. 48.3 ПКУ, то податковий орган зобов’язаний відмовити платнику податків у прийнятті декларації, одночасно надавши письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Однак ДПС у роз’ясненні із категорії 103.26 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua) наголосила: якщо в разі подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ уточнюють реквізити підприємства, на такого податкового агента накладають штраф у розмірі 1020 грн. Очевидно, ця точка зору ґрунтується на тому, що помилка призвела до зміни платника податку (п. 119.1 ПКУ).

А в разі виправлення податкового номера фізособи штрафи не застосовують, якщо помилки щодо податкового номера були виправлені податковими агентами самостійно, у т.ч. протягом 30 к.дн. із дня надходження повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС (див. роз’яснення ДПС із категорії 103.26 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Якщо недостовірні відомості містить таблична форма, більшість показників призводять до викривлення інформації про доходи фізосіб й утриманого податку. Тобто допущені неточності можна кваліфікувати як «помилки», «недостовірні відомості» і «неповний обсяг даних». Отже, за такі порушення податкового агента може бути притягнено до відповідальності за п. 119.1 ПКУ, але за умови, якщо недостовірні відомості або помилки, указані в раніше поданій звітності, призвели до зменшення та/або збільшення суми ПДФО.

Зокрема, звернімо увагу на роз’яснення ДПС із категорії 103.26 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua), у якому зазначено, що штрафні (фінансові) санкції до податкового агента під час подання ним уточнюючого розрахунку не застосовуються, якщо надається інформація про нові доходи фізособи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи. Тобто якщо податковий агент уточнює інформацію про доходи, щодо яких не сплачується ПДФО та у фізособи відсутній обов’язок із подання податкової декларації, то підстав для застосування штрафів до податкового агента немає.

Покажемо на прикладі порядок виправлення основних із перелічених помилок.

Приклад

У IІІ кварталі 2020 року було виявлено декілька помилок у формі № 1ДФ за ІІ квартал 2020 року та прийнято рішення виправити їх через подання уточнюючого розрахунку (див. фрагмент форми). Тож, потрібно внести такі корективи:

У розділі І:

— у рядках 1 та 2 змінити податковий номер самозайнятої особи (її дохід було помилково «приписано» іншій особі, код якої вказали в графі 2 звітного розрахунку за ІІ квартал). Для цього в рядку 1 дублюють інформацію з розрахунку за ІІ квартал з помилковими даними, указуючи в графі 9 ознаку «1». А далі в рядку 2 наводять правильну інформацію і зазначають у графі 9 ознаку «0»;

— рядок 3 доповнити інформацією про дохід самозайнятої особи, який узагалі не було зазначено у звітному розрахунку за ІІ квартал;

— у рядках 4 та 5 унести корективи до ознаки податкової соціальної пільги найманого працівника (у графі 8 звітного розрахунку не було зазначено коду «01»);

— у рядках 6 та 7 виправити показники суми виплаченого доходу та суми утриманого й перерахованого податку (у графах 3 та 4 звітного розрахунку за ІІ квартал було вказано помилкові дані).

У розділі ІІ:

— у рядку «військовий збір» виправити показники граф 3а, 3, 4а та 4 (у р. ІІ Звіту забули відобразити суму доходів у вигляді дивідендів за привілейованими акціями, які також обкладають військовим збором).

Фрагмент уточнюючого розрахунку форми № 1ДФ розміщено тут.

Штрафи за подання форми № 1ДФ з недостовірними відомостями або помилками застосовують до загальної кількості порушень, а не до кожного порушення окремо (див. лист ДФС від 02.09.2015 р. № 18766/6/99-99-17-02-01-15).

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.

Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4.