Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок, як уважав Конфуцій. Про виправлення помилок, допущених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (далі — форма № 1ДФ), чи варто це робити та які санкції загрожують — розповімо в матеріалі

Механізм виправлення помилок

Для тих податкових агентів, котрі виявили помилки в раніше поданому звіті, нагадаймо нормативно встановлений механізм коригування показників форми № 1ДФ і продемонструймо порядок його застосування під час усунення найпоширеніших помилок.

Оскільки форма № 1ДФ, відповідно до п. 46.1 ПКУ, належить до податкових декларацій, то виправлення помилок можна було б проводити в порядку, передбаченому п. 50.1 ПКУ для податкових декларацій. Тобто чи подати уточнюючий розрахунок з одночасною сплатою 3%-вого штрафу, чи зазначити відповідні уточнені показники в складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, зі сплатою 5%-вого штрафу. Таким чином, можна було б скористатись останнім варіантом, уникнувши подання уточненої звітності, і «непомітно» виправити виявлену помилку чи доповнити відомості про доходи у формі № 1ДФ за наступний звітний період.

Однак п.п. 4.1–4.4 Порядку № 4 допускають виправлення помилок лише шляхом подання:

 • звітного нового податкового розрахунку за формою № 1ДФ, який подається до спливу строку подання звітного розрахунку;
 • уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ, котрий подається після спливу строку подання звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди).

А ось про можливість проведення коригувань за попередні періоди у звітному податковому розрахунку за формою № 1ДФ у порядку заповнення форми № 1ДФ не йдеться. Так само, як не передбачили й механізму відображення в податковому розрахунку форми № 1ДФ відповідних сум фінансових санкцій, установлених п. 50.1 ПКУ: 3% або 5% від суми не сплаченого своєчасно податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) залежно від того, чи було подано уточнюючий розрахунок, чи ж проведено коригування у звіті наступного податкового періоду.

Порядок проведення коригувальних записів у формі № 1ДФ

Порядок заповнення звітного нового й уточнюючого податкових розрахунків за формою № 1ДФ  однаковий. Він базується на інформації з попередньо поданого звітного розрахунку й містить інформацію лише за рядками та реквізитами, котрі уточнюються. Для обох варіантів у формі № 1ДФ у спеціально відведеному полі вказують звітний період, який підлягає коригуванню, та проставляють відмітку у відповідному полі: «Звітний новий» чи «Уточнюючий».

Під час виправлення помилок дотримуються таких правил із п. 4.4 Порядку № 4.

У розділі І форми № 1ДФ:

 • для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка й у графі 9 зазначити «1» (рядок буде вилучено зі звіту, що уточнюється);
 • для введення нового чи пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи, а в графі 9 зазначити «0» (рядок буде введено у звіт);
 • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно спочатку вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка та в графі 9 зазначити «1»), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати «0»). Тобто слід повністю заповнити 2 рядки, один із яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ і заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка із попередньо поданої інформації та введення нового чи пропущеного рядка підсумковий рядок за графами 3а, 3, 4а та 4 не заповнюється (підкатегорія 103.25 системи  «ЗІР»).

У розділі ІІ форми № 1ДФ:

Для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно в рядку:

 • «Оподаткування процентів — виключення**» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
 • «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
 • «Військовий збір — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Нагадаємо

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, із недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн (повторно протягом року — 1020 грн).

(п. 119.2 ПКУ)

Детальніше про відповідальність податкових агентів за помилки в табличній частині форми № 1ДФ читайте в матеріалі: «Як штрафують податкових агентів за порушення з ПДФО» газети № 82/2014.

Найпоширеніші види помилок

Виокремимо два поширені види типових помилок, які трапляються у формі № 1ДФ:

1) невідповідні реквізити, тобто: реквізити підприємства та відомості про посадових осіб податкового агента; кількість осіб, які працювали за штатом і за цивільно-правовими договорами; № порції; інші реквізити з п. 3.1 Порядку № 4;

2) недостовірні відомості в табличній частині, серед яких:

 • податковий номер фізособи (графа 2);
 • суми нарахованого та виплаченого доходу (графи 3а та 3);
 • сума утриманого та перерахованого податку (графи 4а та 4);
 • ознака доходу (графа 5);
 • інформація про дати прийняття/звільнення найманих працівників (графи 6 та 7);
 • ознака податкової соцпільги (графа 8).

Для випадку, коли виявлено недостовірні реквізитиПорядок № 4 не передбачає особливого механізму для виправлення відомостей шляхом коригування через подання звітного нового чи уточнюючого розрахунку. Тому можна було б стверджувати, що допущені під час заповнення реквізитів форми № 1ДФ неточності не належать до «помилок». Адже відповідно до п. 49.11 ПКУ, якщо платник податку допустив порушення під час заповнення реквізитів, передбачених п. 48.3 ПКУ, то податковий орган зобов’язаний відмовити платнику податків у прийнятті декларації, одночасно надавши письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Однак ДФС у підкатегорії 103.26 системи «ЗІР» наголосила: якщо в разі подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ уточнюються реквізити підприємства, на такого податкового агента накладається штраф у розмірі 510 грн. Очевидно, ця точка зору ґрунтується на тому, що помилка спричинила зміну платника податку (див. п. 119.2 ПКУ).

У разі коли недостовірні відомості містить сама таблична форма, більшість показників спричиняють до викривлення інформації про доходи фізосіб й утриманого податку. Тобто допущені неточності можна кваліфікувати як «помилки», «недостовірні відомості» і «неповний обсяг даних». Отже, за такі порушення податкового агента може бути притягнено до відповідальності за ПКУ.

Відобразимо на прикладах порядок виправлення основних із перелічених помилок.

Приклад

У IІ кварталі 2016 року було виявлено декілька помилок у формі № 1ДФ за І квартал 2016 року та прийнято рішення виправити їх через подання уточнюючого розрахунку (див. фрагмент форми далі). Таким чином, необхідно внести такі корективи.

У розділі І:

 • у рядках 1 та 2 змінити ідентифікаційний номер самозайнятої особи (її дохід було помилково «приписано» іншій особі, код якої було вказано в графі 2 звітного розрахунку за І квартал);
 • рядок 3 доповнити інформацією про дохід самозайнятої особи, який узагалі не було зазначено у звітному розрахунку за І квартал;
 • у рядках 4 та 5 унести корективи до ознаки податкової соціальної пільги найманого працівника (у графі 8 звітного розрахунку не було зазначено коду «01»);
 • у рядках 6 та 7 виправити показники суми виплаченого доходу та суми утриманого й перерахованого податку (у графах 3 та 4 звітного розрахунку за І квартал було вказано помилкові дані).

У розділі ІІ:

 • у рядку «військовий збір» виправити показники граф 3а, 3, 4а та 4 (у р. ІІ Звіту забули відобразити суму доходів у вигляді дивідендів за привілейованими акціями, які також обкладаються військовим збором).

Фрагмент уточнюючого Розрахунку форми № 1ДФ розміщено тут.

Наостанок зазначимо, що ДФС у підкатегорії 103.26 системи «ЗІР» наголосила: у разі самостійного виправлення помилки щодо нарахованої та перерахованої до бюджету суми податку на доходи фізичних осіб, що збільшує суми податкових зобов’язань, до податкових агентів застосовується відповідальність у вигляді штрафу, пені й адміністративна відповідальність.

Однак якщо виправлення помилки зменшує суми податкових зобов’язань, до податкових агентів застосовується відповідальність лише у вигляді штрафу (510 грн). Окрім того, указаний штраф не застосовується у випадках, коли помилки виникли внаслідок проведення перерахунку податкової соціальної пільги чи перерахунку податку, який здійснено у зв’язку з наявністю перехідних виплат, зокрема за час відпустки зі збереженням заробітної плати, перебування платника податку на лікарняному.

Редакція газети
«Інтерактивна бухгалтерія»