(коментар до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) від 16.04.2013 р. № 599, далі — Рішення № 599)