Унесення грошових коштів до статутного фонду в обмін на корпоративні права: чи є об’єкт обкладення ПДВ

Відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України (даліПКУ), об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Водночас не є об’єктом обкладення ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення в будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні й іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій із нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів і корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону й інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню згідно із законом (пп. 196.1.1 ПКУ).

Таким чином, операція із внесення грошових коштів до статутного фонду підприємства в обмін на корпоративні права (частки в статутному фонді) не підпадає під визначення об’єкта обкладення ПДВ, за умови що такі кошти підтверджені відповідними статутними та розрахунковими документами.

ДПІ в Дарницькому районі  м. Києва ДПС