Роботодавці, що піклуються про відпочинок та здоров’я своїх працівників, прагнуть надавати їм за власні кошти путівки або, принаймні, частково компенсувати їх вартість. Як стимул цьогоріч законодавець надав пільгу в оподаткуванні таких доходів громадян. Тож, поговоримо про особливості надання й обліку таких путівок у світлі всіх нововведень

Статтею 145 КЗпП передбачено, що працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки, насамперед надаються переваги та пільги у сфері соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування, у т.ч. путівки до санаторіїв і будинків відпочинку.

Крім того, згідно зі ст. 185 і ст. 1861 КЗпП роботодавець повинен за потреби видавати вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів, батькам, що виховують дітей без матері (у т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікунам (піклувальникам) і прийомним батькам путівки до санаторіїв і будинків відпочинку безкоштовно чи на пільгових умовах. Тому в колективному (трудовому) договорі важливо прописати умови та порядок надання путівок за рахунок коштів підприємства із частковою або повною оплатою їх вартості, а інколи й категорії працівників, які мають право на отримання таких путівок.

Водночас ст. 91 КЗпП указує, що підприємства вправі встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Тож, путівки можуть надаватися й на підставі рішення роботодавця, оформленого наказом керівника підприємства, і заяви працівника, навіть якщо про них нічого не зазначено в колективному чи трудовому договорі.

Вартість путівки (її компенсація) для працівників підприємства є доходом подвійного призначення: може як включатися, так і не включатися до фонду оплати праці. Якщо надання путівки (компенсація її вартості) передбачено колективним або трудовим договором у розділі «Оплата праці», такий дохід належить до фонду оплати праці (далі — ФОП), що підтверджує пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі Інструкція № 5).

У разі якщо колективного чи трудового договору (як окремого документа) на підприємстві немає та якщо у цих документах путівки не згадуються або згадуються в інших розділах (наприклад, у розділі «Соціальні гарантії»), такі путівки не вважаються зарплатною виплатою.

Бухгалтерський облік