Працівник втратив оригінал листка непрацездатності до того, як йому оплатили лікарняний. Чи має він право на допомогу з тимчасової непрацездатності за період, на який був виданий цей листок?

ВІДПОВІДЬ: Так, працівник має право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності, але за певних умов.

Передусім нагадаємо, що згідно із ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі Закон № 1105) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Власне, тому й виникло таке запитання.

Проте в такому випадку маємо зважати також на норми Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

Відповідно до п. 1.14 згаданої Інструкції у випадку втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу, у якому його видано, видають новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат» на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності не здійснювали.

У верхньому правому куті листка непрацездатності зазначають «дублікат», у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записують весь період непрацездатності, що підтверджено підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови ЛКК.

У медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого роблять відповідний запис із зазначенням номера дубліката листка непрацездатності.

Призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності на підставі дубліката листка непрацездатності на загальних засадах. Рішення про призначення матеріального забезпечення ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування, яку створюють (обирають) на підприємстві, в установі, організації, або фізична особа — підприємець, особа, що провадить незалежну професійну діяльність (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105).

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»