(коментар до постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) від 24.04.2013 р. № 14, набула чинності 11.06.2013 р.)