Новий Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотиків

(коментар до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 13.05.2013 р. № 3331, далі — Порядок № 333)

Цей порядок поширюється2 на всі заклади охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) незалежно від підпорядкування та форми власності, які провадять діяльність, пов’язану з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, відпуском, увезенням, вивезенням, транзитом, використанням і знищенням наркотиків3 із таблиць ІІ і ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (даліПерелік № 770), а також прекурсорів із таблиці IV (далі — наркотики).

Проте з’явився він дещо запізно, адже чотири роки тому прийняли Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затверджений постановою КМУ від 03.06.2009 р. № 589 (далі Порядок № 589), який поширюється, зокрема й на заклади охорони здоров’я.

Три роки тому МОЗ наказом від 21.01.2010 р. № 11 затвердило Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я України (далі Порядок № 11). У цьому документі докладно прописано, як зберігати, знищувати, реалізовувати наркотики й відпускати їх фізособам, а також виписувати на них рецепти. Він поширюється на всі заклади охорони здоров’я з Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385.

Отож виходить, що більшість положень Порядку № 333 уже закріплено в Порядку № 11. Тому, найімовірніше, до нього теж доведеться вносити корективи. Розповімо про ті нововведення, на які слід звернути увагу керівникам ЗОЗ, що провадять діяльність, пов’язану з наркотиками, та які особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів вони мають урахувати. Зупинимося на основних новаціях.

Оформлення відносин із відповідальними особами

Для забезпечення зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення та відпуску наркотиків керівник ЗОЗ призначає відповідальних осіб із числа працівників закладу. Зазначені особи повинні також забезпечити ведення обліку та доставку наркотиків хворим, які лікуються в стаціонарі.

Керівник ЗОЗ, як і раніше, повинен затверджувати перелік відповідальних осіб, яких допущено до роботи з препаратами наркотиків, і їхні посадові обов’язки. Однак посадові інструкції відповідальних осіб тепер повинні складатися з урахуванням вимог Порядку № 333.

До того ж відповідальних осіб віднині слід ознайомлювати під особистий розпис не лише з наказом про їх призначення, а й із посадовими обов’язками, посадовими інструкціями та з порядком передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, у яких зберігаються наркотики та пристрої для їх пломбування.

Облік наркотичних препаратів

Їх облік ведеться в лікувально-профілактичних закладах і їхніх відділеннях, кабінетах, постах відділень за формами журналів, передбаченими додатками до Порядку № 11. Уносити виправлення та недостовірні відомості в ці журнали заборонено. Можна виправляти лише технічні помилки, і такі виправлення завіряються підписом керівника ЗОЗ.

Щомісяця (на 1 число) відповідальні особи повинні звіряти залишки фактичної наявності препаратів наркотиків із записами в журналі обліку. Після цього вони повинні письмово повідомити керівника ЗОЗ про результати звірки. Такі письмові повідомлення із резолюцією керівника зберігаються у відповідальної особи разом із зазначеним вище журналом обліку.

Також ЗОЗ повинні подавати щороку Державній службі України з контролю за наркотиками (далі — ДКСН) до 31 березня наступного року:

 • звіт про кількість препаратів наркотиків, що реалізовані (відпущені);
 • звіт про кількість їхніх запасів станом на 31 грудня поточного року.

Заборонено також зберігати препарати наркотиків у торговельному залі.

У разі якщо препарати наркотиків були пошкоджені в ЗОЗ і стали непридатними для використання, оформляються акт у трьох примірниках за формою з додатка 2 до Порядку № 333, який засвідчується підписами членів комісії та печаткою закладу. Перший примірник залишається в ЗОЗ, другий надсилають територіальному органу внутрішніх справ, а третій — ДСКН.

Зверніть увагу!

Якщо встановлено наявність залишків або виявлено факт нестачі наркотиків, керівник ЗОЗ повинен негайно повідомити про це правоохоронним органам.

До того ж у додатку 1 до зазначеного Порядку наведено Акт приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я й аналогічну форму, затверджену в додатку 2 до Порядку № 11, але форми неідентичні, і їх, мабуть, варто привести у відповідність.

Електронний облік рідких препаратів

Тепер дозволили видавати рідкі форми препаратів наркотиків для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мл виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв. Якщо використовують такі пристрої, журнал обліку на постах відділень ведуть в електронному вигляді. При цьому інформацію про видані хворим рідкі форми роздруковують після закінчення робочого дня, їх підписує відповідальний медпрацівник і зберігає в умовах, що забезпечують схоронність.

Під час автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотиків запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюють за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов'язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку, установленому МОЗ.

Дані про залишки препаратів наркотиків у не використаних повністю флаконах станом на кінець робочого дня фіксують згідно з показниками спеціалізованого програмного забезпечення в журналі обліку. Флакон із дозуючого пристрою, уміст якого використано не повністю і він використовуватиметься наступного разу, після закінчення робочого дня зберігається в сейфі чи металевому ящику на посту.

Зберігання наркотиків: дозволені обсяги

У Порядку № 11 було прописано, як визначати потребу в обсягах наркотиків для лікувально-профілактичних закладів, їхніх відділень, кабінетів, постів. Однак Порядком № 333 унесено суттєві зміни. Для наочності наведемо їх у таблиці.

Таблиця

Обсяги препаратів наркотиків

ЗОЗ (його підрозділи, кабінети, пости) у т.ч.:

Граничні обсяги зберігання наркотиків

згідно з Порядком № 333

згідно з Порядком № 11

Примітки

Фармацевтичні (аптечні) заклади

місячна потреба закладу (п. 17)

не було визначено

розрахунок затверджує керівник

Приміщення фармацевтичних (аптечних) закладів, у яких виготовляють препарати

добова потреба, необхідна на виготовлення готових форм (п. 17)

добова потреба, необхідна на виготовлення готових форм і відпуск (реалізацію) (пп. 2. 11. 1)

після закінчення робочого дня препарати наркотиків переносять до пристосованих приміщень

Лікувально-профілактичні заклади, філії, інші структурні підрозділи

місячна потреба закладу (п. 22)

двотижнева потреба (абз. 1 п. 3.5)

-

Відділення лікувально-профілактичних закладів

семиденна потреба (п. 23)

тридобова потреба (абз. 2 п. 3.5)

-

Пости, кабінети лікувально-профілактичних закладів

однодобова потреба (абз. 3 п. 3.5)

у святкові та вихідні дні — тридобова потреба (абз. 3 п. 3.5 Порядку № 11)

Для надання екстреної меддопомоги в приймальному чи іншому відділенні в нічний і вечірній час

може бути створений семиденний резерв (п. 24)

п’ятидобовий резерв (абз. 4 п. 3.5)

можуть бути використані з дозволу чергового лікаря в інших підрозділах (п. 24 Порядку № 333, абз. 4 п. 3.5 Порядку № 11)

Бригади екстреної (швидкої) меддопомоги

в обсягах, визначених МОЗ (п. 25)

-

відповідальність покладають на особу, яка очолює бригаду (п. 25 Порядку № 333)

Хворим, які отримують лікування амбулаторно чи в стаціонарі вдома або за рецептом в аптеці

10-денна потреба

(п. 27)

 

під час надання паліативної або хоспісної допомоги — не перевищує 15-денної (п. 27 Порядку № 333)

У лікувально-профілактичному закладі обсяги зберігання розраховуються в цілому по закладу, також у розрізі його відділень, постів, кабінетів на підставі норм, затверджених МОЗ, та затверджуються наказом керівника.

Призначення препаратів наркотиків хворим

Порядок призначення препаратів наркотиків також уточнили, зокрема хворим:

 • яким меддопомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов'язковим записом у медичній карті такого хворого (за Порядком № 11 було — в історії хвороби);
 • які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, із обов'язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого;
 • які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ;
 • на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем з обов'язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого (листок призначень зберігається в медичній карті хворого).

Додамо, що в разі призначення наркотиків на строк понад три доби за п. 3.8 Порядку № 11, рішення про таке призначення приймає комісія ЗОЗ, а потім його затверджує головний лікар або його заступник із лікувальної роботи.

Отримання препаратів членами сім’ї хворого, опікунами

Порядок забезпечення хворих, яким створено стаціонар на дому, наркотичними засобами прописано й у Порядку № 11, але тепер його вдосконалено та деталізовано. Для отримання препаратів наркотиків із метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім'ї, опікун або піклувальник), подає заяву на ім'я керівника лікувально-профілактичного закладу за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 333. Заява додається до медичної карти амбулаторного хворого після погодження з керівником закладу, про що він робить відмітку (п. 28 Порядку № 333). Далі послідовність дій така:

 • лікар, який призначає препарати наркотиків для лікування в амбулаторних умовах (в умовах створеного стаціонару вдома), зобов'язаний поінформувати хворого або особу, яка здійснює за ним догляд (члена сім'ї, опікуна чи піклувальника), про правила поводження з наркотиками й недопущення їх використання не за медичним призначенням та видавати інформаційний лист за формою, визначеною МОЗ, про що він робить запис у медичній карті хворого (п. 29 Порядку № 333);
 • відповідальна особа згідно з призначенням лікаря отримує наркотичні препарати в лікувально-профілактичному закладі, про що робить запис у журналі обліку;
 • далі відповідальна особа доставляє препарат наркотиків за місцем створення стаціонара та передає хворому чи особі, яка за ним доглядає, залишаючи листок призначень;
 • хворий самостійно чи особа, яка здійснює за ним догляд, робить відповідні записи в листку про призначення використання отриманих препаратів наркотиків;
 •  відповідальна особа додає заповнений листок призначень до амбулаторної карти хворого.

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд, має право особисто отримувати за рецептом препарати наркотиків безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або у фармацевтичному (аптечному) закладі (п. 30 Порядку № 333).

Повернення невикористаних залишків ліків, що містять наркотики

Лікувально-профілактичні заклади, що забезпечують препаратами наркотиків хворих, яким створено стаціонар вдома, повинні приймати невикористані залишки препаратів наркотиків від члена сім'ї, опікуна чи піклувальника. Порядок повернення залишків наркотиків прописано в п.п. 33–36 Порядку № 333,і послідовність дій така:

 • член сім'ї, опікун або піклувальник звертається до лікувального закладу з письмовою заявою за формою згідно з додатком 4 до Порядку 333;
 • лікар (фельдшер), який здійснював призначення, або відповідальна особа, яка доставляла їх хворому, приймає заяву та невикористані залишки препаратів в лікувально-профілактичних закладах;
 • особа, яка прийняла заяву разом із невикористаними залишками препаратів, передає їх відповідальній особі для внесення необхідної інформації до журналу обліку повернених зі створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, форма якого визначається МОЗ.

 Після розгляду заяви керівником лікувально-профілактичного закладу невикористані залишки препаратів знищуються в установленому законодавством порядку (п. 37 Порядку № 333). Забороняються подальше використання, реалізація (відпуск) невикористаних залишків препаратів.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Чинна з 28.05.2013 р.

2 Дія Порядку № 333 не поширюється на ЗОЗ у разі впровадження ними діяльності у сфері обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (даліПерелік № 770), а також на бюро судмедекспертизи, контрольно-аналітичні лабораторії, лабораторії для проведення аналізу якості ліків, станції переливання крові, центри заготівлі та переробки плазми, центри служби крові, санітарно-профілактичні заклади, діагностичні лабораторії, якщо їх діяльність пов’язана з проведенням судекспертизи, лабораторного аналізу, здійснення контролю за якістю наркотиків.

3 Наркотики (наркотичні засоби) — речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, що включені до Переліку № 770 (ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР).