Основні вимоги до касової дисципліни  викладені в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженому постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (даліПоложення про касові операції).

 Про відповідальність за порушення у сфері застосування РРО та розрахункових книжок ми розповімо у статті «Відповідальність за порушення під час використання РРО», опублікованій у газеті № 75/2019.

Порушення норм згаданого документа може спричинити застосування адміністративних санкцій відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (даліКпАП).

Ще донедавна просто драконівські санкції були передбачені Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95. Однак із набранням чинності 23.06.2019 Указом Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.06.2019 р. № 418/2019 сумнозвісний Указ № 436/95 втратив чинність.

Нагадаємо, Указом № 436/95 передбачалися такі фінансові санкції:

1) за перевищення ліміту каси — у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день;

2) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки — у п’ятикратному розмірі від неоприбуткованої суми;

3) за перевищення строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту про раніше видані кошти — у розмірі 25% виданих під звіт сум;

4) за проведення готівкових розрахунків без надання одержувачем коштів платіжного документа (товарного чи касового чека, квитанції до прибуткового ордера тощо) — у розмірі сплачених коштів.

І хоча відповідні вимоги з Положення про касові операції нікуди не поділися, фінансових санкцій за їх порушення станом натепер не передбачено. Щоправда за податківцями все ще залишається право проводити перевірки щодо дотримання касової дисципліни та фіксувати відповідні порушення в актах про перевірку, про що безпосередньо прописано в р. VI Положення про касові операції.

Тож, залишається розглянути порушення, за які передбачена адміністративна відповідальність.

1. Перевищення обмеження на готівкові розрахунки. Як зазначено в п. 6 Положення про касові операції, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами:

1) між собою — у розмірі до 10000 грн включно;

2) з фізичними особами — у розмірі до 50000 грн включно.

Перевищення обмеження на готівкові розрахунки призведе до застосування штрафу згідно зі ст. 16315 КпАП. Фізосіб-підприємців і посадових осіб юрособи можуть притягти до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн). У разі повторного протягом року порушення, учиненого особою, яку було піддано адміністративному стягненню, — від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн). Справи про такі порушення розглядають податківці (ст. 2342 КпАП).

Пунктом 7 Положення про касові операції передбачено, що фізичні особи протягом одного дня також можуть розраховуватися із суб’єктами господарювання лише в межах суми 50000 грн (за одним або декількома платіжними документами). Було б логічно, щоб у разі перевищення граничної суми розрахунку в такому випадку відповідальність ніс саме платник, тобто фізична особа. Але, зважаючи на те що нині відповідальність до фізичних осіб за перевищення граничних сум розрахунків законодавством не передбачено, найімовірніше, й у цій ситуації штрафуватимуть саме отримувача коштів (його посадових осіб). Адже мав же він проконтролювати суму платежу під час оприбуткування готівки.

2. Несвоєчасне здавання виручки. Установлюючи ліміт каси, підприємства також зобов’язані визначитися зі строками здавання готівкової виручки в банк. Своєю чергою, необхідно брати до уваги передбачені п. 48 Положення про касові операції обмеження:

1) підприємства, розташовані в населених пунктах, де є банки, повинні здавати виручку щодня в день її надходження до каси;

2) підприємства, у яких час закінчення робочого дня, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки в день її надходження, — наступного за днем надходження готівкової виручки до каси дня;

3) підприємства, розташовані в населених пунктах, де немає банків, — не рідше ніж раз на 5 робочих днів.

Порушення цих строків може призвести до застосування санкцій за ст. 1644 КпАП: штраф на осіб, відповідальних за здавання виручки, — від 17 до 88 НМДГ (від 289 до 1496 грн), за повторне протягом року порушення — від 43 до 175 НМДГ (від 731 до 2975 грн). Рішення про накладення такого штрафу приймають органи Національної поліції (ст. 222 КпАП).

Нагадаємо

Зазначені вище адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення (ст. 38 КпАП).

Наостанок зауважимо: решта, крім згаданих вище, порушень Положення про касові операції є непокарними, оскільки зі ст. 1642 КпАП іще на початку 2013 року прибрали норму, за якою можна було оштрафувати за будь-яке порушення касової дисципліни.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»