Об’єкт основних засобів бере участь у пільгових та обкладених ПДВ операціях. У момент його придбання у 2011 році податковий кредит був розподілений. Крім цього, податковий кредит перерозподілявся в річному перерахунку.
З березня 2013 року пільгові операції припиняються.
Будь ласка, дайте відповідь на такі запитання:
1) що робити з ПДВ за таким об’єктом?
2) як бути в ситуації, коли в майбутньому, наприклад, у 2014 році, цей об’єкт знову братиме участь одночасно в пільгових та обкладених ПДВ операціях?
ВІДПОВІДЬ: Той факт, що платник ПДВ припинив проводити пільгову діяльність, ще не означає, що можна забути про перерахунок податкового кредиту за основними засобами, які брали участь одночасно в пільговій та оподатковуваній діяльності. Підкріпимо наше твердження аргументами.
Насамперед пригадаємо основні постулати розподілу податкового кредиту за основними засобами, які використовуються одночасно в оподатковуваній та пільговій діяльності.
1) Під час придбання необоротного активу, який одночасно використовуватимуть в оподатковуваній та пільговій діяльності,платник розподіляє податковий кредит за допомогою загальної частки використання товарів/послуг і необоротних активів в оподатковуваних операціях (далі — частка використання). Останню розраховують за правилами, наведеними в п. 199.2 або п. 199.3 Податкового кодексу України