На кожному підприємстві перебувають у роботі безліч документів, які далі сортуються, систематизуються, підшиваються… Протягом чітко встановленого законодавством строку документи мають зберігатися, зокрема і в архіві. Як правильно передати документи на зберігання до архіву? Де, хто і як має це робити?