Акт наданих послуг: на яку дату слід складати

Наше підприємство (платник податку на прибуток) уклало договір на отримання послуг. Період надання послуг: травень 2013 — грудень 2013 року. Постачальник виставив акт, датований 13.05.2013 р. Чи правомірно це? Чи акт наданих послуг має бути виписаний після фактичного надання послуги й дата на акті повинна стояти не раніше ніж 31.12.2013 р.?

ВІДПОВІДЬ: Одразу скажемо, що оформлювати зазначений Акт датою початку надання послуг не можна, а от на яку дату це слід робити, з’ясуймо далі.

Справді, затвердженої форми Акта наданих послуг немає, як не має й порядку його оформлення. Але щоб він міг виконувати функції первинного документа (зокрема, підтверджував податкові витрати), документ має відповідати вимогам, наведеним у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік) і Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення № 88).

Згідно зі ст. 1 Закону про бухоблік, первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення! Стосовно дати оформлення чітко сказано, що первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення (ч. 1 ст. 9 Закону про бухоблік, п. 2.2 Положення № 88). Тобто первинний документ у вашому випадку — Акт надання послуг — має підтверджувати факт здійснення госпоперації — отримання послуг. А це можливо лише після закінчення надання послуг постачальником (п. 2.13 Положення № 88).

Тобто доходимо висновку, що Акт наданих послуг слід складати саме після фактичного завершення надання послуг. Щоправда, інколи в договорах передбачають оформлення зазначених Актів не після надання всього обсягу послуг, а їх частин. Наприклад, послуги включають деякі етапи, і в договорі передбачено підтвердження їх здійснення первинними документами після закінчення кожного етапу їх надання чи регулярно щомісяця (щокварталу). Тоді, скажімо, замовник отримує не один Акт наданих послуг, а декілька протягом дії договору. Та в будь-якому випадку Акти наданих послуг слід оформлювати постфактум, а не перед початком надання послуг.

Приклад 1

Підприємство уклало договір про отримання юридичних консультацій протягом червня 2013 року.

Якщо не передбачено звітування за кожну послугу окремо (поетапно), Акт наданих послуг у цьому випадку може бути складений на 30.06.2013 р., після фактичного отримання всього обсягу послуг.

Приклад 2

Підприємство уклало з рекламним агентством договір на отримання маркетингових послуг. Згідно з умовами договору, рекламне агентство має з 01.06.2013 р. по 30.06.2013 р. дослідити та проаналізувати споживчий попит на товари підприємства, а з 01.07.2013 р. по 31.07.2013 р. — розмістити товари підприємства в торгових точках міста за результатами проведеного дослідження. У договорі передбачено документальне підтвердження надання послуг після закінчення кожного етапу.

У цьому разі підприємство має отримати два Акти наданих послуг. Один оформлений по завершенню досліджень 30 червня 2013 року (неділя) чи 27 червня 2013 року, другий — по завершенню послуг з організації розміщення товарів (31 липня 2013 року).

На замітку!

Застережемо від помилки — на практиці інколи в рахунку-фактурі прописують, що він має силу Акта наданих послуг. Проте так робити неправильно. Адже рахунок-фактура за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки ним не фіксується жодна господарська операція. На цьому наголошує навіть Мінфін України в листі від 09.07.2007 р. № 31-34000-20/23-4579/4800. Цей документ є лише пропозицією оплати за товар (роботи, послуги) і підтверджувати фактичне надання послуг не може.

Зауважимо! У ч. 8 ст. 9 Закону про бухоблік передбачена відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і недостовірність відображених у них даних. Її несуть особи, які склали та підписали ці документи. Розмір такої відповідальності коливається від 136 грн до 255 грн, а за повторне порушення — від 170 грн до 340 грн (ст. 1642 Кодексу про адміністративні правопорушення, далі — КпАП). Заспокоює те, що накладати такі штрафи вправі лише Держфінінспекція (2341 КпАП) і лише на підприємствах, в установах й організаціях, які отримують (отримували в періоді, що перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів (ст.ст. 2, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII, пп. 1 п. 4 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 р. № 499/2011). 

До того ж у податківців, зокрема до платників податку на прибуток, може виникнути чимало запитань щодо правомірності податкових витрат, якщо Акт наданих послуг буде оформлено ще до закінчення фактичного надання послуг (не говоримо про поетапне надання). Так, згідно з п. 138.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнають на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених р. II ПКУ. Не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними й іншими первинними документами, обов’язковість ведення та зберігання яких передбачена правилами ведення бухобліку й нарахування податку (пп. 139.1.9 ПКУ).

Висновок

Акт наданих послуг слід складати після фактичного надання всього обсягу послуг. Виняток — якщо в договорі передбачено поетапне документальне підтвердження надання послуг чи періодичне (щомісяця чи щокварталу тощо).

До речі, про правила оформлення й особливості, які потрібно врахувати під час складання Акта наданих послуг, ви можете дізнатися з матеріалу «Акт наданих послуг: як скласти та що врахувати» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Анастасія НЄВСКАЯ,

бухгалтер-експерт
«Інтерактивної бухгалтерії»