Після відвантаження покупцю товару за об’єктивними причинами змінилася ціна на цей товар. Яким первинним документом потрібно оформити зміну ціни? Чи потрібно складати первинний документ на різницю в ціні (якщо, приміром, ціна зросла)?