Наша фірма нараховує та виплачує доходи нерезиденту (нідерландській компанії) із джерелом їх походження з України. Якщо нерезидент своєчасно не надасть довідку про його резидентство в Нідерландах, із таких доходів згідно з пп. 141.4.2 ПКУ маємо утримати і сплатити до бюджету 15% податку.
Проте ми обговорили це питання з контрагентом і чекаємо на таку довідку від нерезидента, аби застосувати правила міжнародного договору (ст. 22 Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів) щодо звільнення від оподаткування таких доходів.
Коли потрібно в бухобліку показувати зобов’язання перед бюджетом зі сплати податку з доходів нерезидента: за датою нарахування доходу нерезиденту чи вже в момент виплати?

ВІДПОВІДЬ: З метою бухобліку зобов’язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій та погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Зобов’язання перед бюджетом, як і будь-яке інше зобов’язання, показують за умови, коли:

  • його сума достовірно відома;
  • існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Такі вимоги встановлює профільне для відображення зобов’язань П(С)БО 11 «Зобов’язання» (п. 5).

Що варто розуміти під достовірною оцінкою зобов’язань, вітчизняні стандарти не зазначають. Тому шукатимемо підказку в міжнародних. Тож, достовірною оцінкою є спроможність суб’єкта господарювання визначати діапазон можливих результатів і робити наближену оцінку зобов’язань, яка є достатньо достовірною, аби визнати забезпечення. Яке, до речі, також є існуючим зобов’язанням унаслідок минулої події, але з невизначеним строком або сумою (див. §§ 25, 10, 14 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»).

Імовірність вибуття економвигід передбачає ймовірність вибуття ресурсів (коштів, інших активів тощо), які втілюють у собі економічні вигоди, для виконання зобов’язання.

Наприклад, щодо визнання тих же забезпечень подію вважають імовірною, якщо ймовірність того, що подія відбудеться, перевищує ймовірність того, що вона не відбудеться. Так поняття «імовірності» пояснює МСБО 37 (§§ 23, 24) і зазначає, що таке тлумачення він використовує саме у своєму стандарті, а в інших можуть бути інші роз’яснення.