Підприємство — платник податку на прибуток отримало дивіденди від неплатника податку на прибуток. Чи потрібно отримані дивіденди включати до доходу?