Проблеми переходу на МСФЗ українських підприємств і складання першої звітності за міжнародними стан-дартами є досить актуальними, оскільки звітність, складена згідно із МСФЗ, за логікою повинна бути більш якісною, прозорою, доступною для розуміння користувачам. В Україні це звучить дещо теоретично. Однак, використовуючи звітність, складену за МСФЗ, підприємства матимуть можливість залучити фінансування з боку приватних інвесторів, банків, вийти на міжнародні ринки капіталу.