Оплата днів тимчасової непра-цездатності безпосередньо пов’язана з настанням страхового випадку. Проте розрахунковим періо-дом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (за рахунок коштів роботодавця) та допомоги з непрацездатності є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї спла-чувалися страхові внески...