Класифікацію груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації передбачено п. 145.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). У зазначеному пункті конкретно названо лише деякі об’єкти, тому питання віднесення тих чи інших об’єктів до певної групи для їх амортизації так і залишилося неврегульованим. Спробуємо розібратися з найпопулярнішими питаннями, до якої групи відносити конкретні об’єкти основних засобів