Місце роботи директора за сумісництвом стає основним: як оформити

Особа одночасно працює директором на двох фірмах: в одній — з 2009 року, в іншій — з 2013 року. У трудовій книжці зроблено запис про роботу на першій фірмі, де особа працює з 2009 року. Чи вноситься запис до трудової книжки про друге місце роботи, де особа працює із 2013 року? У разі звільнення директора з першої фірми, як його оформити на другій фірмі, де він залишається працювати директором?

ВІДПОВІДЬ: Директор, як і будь-який найманий працівник, вправі укласти трудовий договір на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Укладення трудового договору (у тому числі за сумісництвом) оформлюється наказом або розпорядженням власника чи вповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (ст. 24 КЗпП).

Обмеження на сумісництво можуть вводитися законодавством і колективним договором.

Щодо осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи (абз. 5 п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, далі — Інструкція № 58). 

Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або вповноваженим ним органом за основ­ним місцем роботи. Робота за сумісництвом, що оформлена в установленому порядку, у трудовій книжці зазначається окремим рядком (абз. 7 п. 2.14 Інструкції № 58).

Якщо працівник працює за сумісництвом, але звільняється з основної роботи, робота за сумісниц­твом може стати основним місцем роботи.

Оскільки робота за сумісництвом виконується на підставі трудового договору, із працівником за його заявою розривається трудовий договір про роботу за сумісництвом й укладається новий трудовий договір про роботу на підприємстві на певній посаді шляхом видання відповідного наказу.

Якщо за основним місцем роботи в трудову книжку працівника не внесений запис про роботу за сумісництвом, то до неї не вноситься і запис про звільнення працівника із цієї роботи (див. лист Мінсоцполітики від 28.03.2013 р. № 2-1/06/187-13).

Тобто в ситуації, описаній у питанні, у трудову книжку обов’язково має бути внесено запис за основним місцем роботи, на яке працівник прийнятий у 2009 році, а про роботу за сумісництвом (на яку працівника прийнято у 2013 році) — за бажанням.

Під час звільнення з основного місця роботи в трудову книжку вноситься запис про звільнення з основного місця роботи та про звільнення з роботи за сумісництвом на підставі наказу про звільнення з місця роботи за сумісництвом (якщо запис про прийняття на роботу за сумісництвом був унесений).

У разі якщо робота за сумісництвом, на якій директор працює із 2013 року, стає основним місцем роботи для працівника, то видається новий наказ про прийняття на основне місце роботи, на підставі якого робиться запис у трудову книжку.

Олена ТКАЧЕНКО,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»