Знижки — маркетинговий хід, що імпонує як продавцеві, так і покупцеві. Щоправда, окрім позитивних наслідків зі збільшення обсягів продажу, продавцеві варто іще замислитися, як правильно відобразити реалізацію товарів зі знижками в обліку. Яка картина вимальовується в бухобліку та чи не чекають на підприємство сюрпризи в податковому плані? Тож, з’ясовуймо все в матеріалі

Що тільки не вигадували винахідливі підприємства, аби якнайкраще продати свій товар! Знижки — один із найдієвіших заходів. Водночас різновиди знижок нині вражають. Це й сезонні знижки, які зазвичай установлюють на товари наприкінці кожного сезону. Є також і святкові знижки, які діють лише в окремі дні: вихідні або святкові (наприклад, новорічні, пасхальні, до Дня всіх закоханих чи Міжнародного жіночого дня). Окрему увагу варто звернути на так звані прогресивні знижки. Вони надаються в разі одночасного придбання декількох товарів і можуть залежати як від кількості одиниць придбаних товарів, так і від їхньої вартості. І цей перелік можна доповнювати. Водночас мета тут одна — покращити продаж товарів, позбутися неліквідних (залежалих) запасів.

Тож, установлюючи знижки на окремі товари, підприємство може мати на меті, зокрема:

 • збільшення доходу від продажу товарів за рахунок зростання попиту на акційний товар;
 • розширення клієнтської бази шляхом привернення уваги як постійних покупців, так і потенційних;
 • активний продаж товарів, які не користуються широким попитом, мають сезонний характер або в яких незабаром спливає строк зберігання (придатності) тощо.

Що ж таке знижка? Її визначення міститься у Законі України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР (даліЗакон про рекламу). Зокрема у ч. 5 ст. 1 Закону про рекламу зазначено: знижка це тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам).

Знижки можуть надаватись як юрособам, так і фізособам. Зауважимо: у разі надання знижок останнім діє Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ (даліЗакон про захист прав споживачів). Згідно із ч. 4 ст. 15 цього Закону, поняття «знижка» чи «зменшена ціна» або будь-які інші, аналогічні за значенням, дозволяється вживати лише у випадку дотримання таких умов:

1) їх застосовують до продукції, яку підприємство безпосередньо реалізує;

2) такого роду знижка чи зменшення ціни застосовується протягом визначеного й обмеженого періоду часу;

3) ціна продукції є нижчою за її звичайну ціну.

Водночас іще однією умовою надання знижок є їх публічне оголошення. Тобто до споживачів повинна бути доведена інформація про ціну продукції, що була встановлена до початку застосування знижок або зменшення ціни, а також цієї ж продукції, установлену після початку їх застосування (ч. 6 ст. 15 Закону про захист прав споживачів). На практиці така інформація зазвичай указується на ціннику товару.

Документальне оформлення знижок

Надання знижок підприємством повинно супроводжуватися документами, які чітко визначають порядок надання знижок, закріплюють відповідальних осіб. Окрім того, саме відповідні документи можуть підтвердити господарську спрямованість такої операції, обґрунтувати рівень цін і механізм їх визначення.

Які ж документи потрібно складати? Жодних типових форм для такого випадку не затверджено. Тобто це може бути будь-який документ, який визначатиме саме порядок надання знижок: або наказ про проведення рекламної акції, або положення про знижки чи інший документ.

У разі якщо на підприємстві затверджується наказ, він обов’язково повинен містити такі відомості: мета проведення заходу, асортимент товарів, на які надається знижка, розмір знижок, умови їх надання. Окрім цього, у наказі рекомендуємо прописати порядок інформування покупців про знижки на товари, а також визначити відповідальних осіб за проведення такого заходу.

Повертаючись до визначення знижки, звернімо увагу, що таке зменшення ціни є тимчасовим, що призводить до обов’язкового зазначення в документах строку дії знижок на товари.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГРАЦІЯ»

 

 

16.11.2018 р.                              м. Київ                                  № 315

 

 

НАКАЗ

«Про надання знижок»

 

У межах маркетингової політики з метою збільшення попиту на товари в передноворічний період

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У період із 23.11.2018 р. по 31.12.2018 р. (включно) знизити ціни на такі товари:

 • лялька «Аріна»;
 • лялька «Неон»;
 • лялька «Різона»;
 • ракета «Космос»;
 • конструктор «Майстер».

2. Знижки надавати в таких розмірах:

 • ляльки «Аріна» — 20%;
 • ляльки «Неон» — 25%;
 • ляльки «Різона» — 15%;
 • ракети «Космос» — 30%;
 • конструктори «Майстер» — 50%.

3. Знижки надавати всім покупцям у разі замовлення ними товарів онлайн (на сайті www.igrashky.com.ua) у період дії акції.

4. Інформацію про знижки розмістити на сайті (окремий рекламний банер і в картці кожного товару).

5. Відповідальним за розміщення інформації про акцію на сайті призначити керівника ІТ-відділу Петрова О.Р.

6. Контроль за порядком надання знижок покласти на керівника відділу просування Яворого М.В.

7. Відповідальним за відображення в бухгалтерському обліку продажу товарів зі знижками призначити головного бухгалтера Рідну І.М.

 

Директор                                                                                                     Правдюк                          Правдюк Н.Р.

 

З наказом ознайомлені:

 

Керівник ІТ-відділу                                                                 Петров                            Петров О.Р. (17.11.2018)

Керівник відділу просування                                                 Яворий                            Яворий М.В. (17.11.2018)

Головний бухгалтер                                                                Рідна                               Рідна І.М. (18.11.2018)

Замінити наказ або ж слугувати його продовженням може й Положення про знижки, затверджене керівником підприємства. У Положенні також слід чітко прописати механізм надання знижок, обґрунтувати їх розмір, визначити строк дії. Тобто такий документ має стати міцним підґрунтям для порядку надання знижок на підприємстві.

Іще один документ, який стане в пригоді під час надання знижок, є Звіт відповідальної особи. Він складається в довільній формі та підтверджує, що операція була здійснена з дотриманням затвердженого порядку. Детальніше про документи, які підтверджують здійснення рекламних і маркетингових заходів, та про їх складання читайте в матеріалі «Рекламні та маркетингові заходи: без яких документів не обійтися».

Коли всі документи оформлені, і надання знижок сприяло досягненню поставленої мети, бухгалтеру лишається правильно відобразити таку операцію в обліку.

Облік знижок залежить від моменту їх надання, тобто — чи знижки надаються безпосередньо під час продажу товарів, чи вже після. Розгляньмо кожен випадок окремо.

Знижки, надані ПІД ЧАС продажу товарів (допродажні знижки)

Бухгалтерський облік

На рахунках бухобліку такі знижки не відображають. Це пов’язано з тим, що за своєю суттю згадані знижки передбачають зменшення ціни (вартості) товару. І таке зменшення здійснюється зазвичай до моменту продажу чи безпосередньо під час продажу. Тобто реалізація товару вже відбуваються за зниженою ціною.

У цьому випадку бухоблікові рахунки лише відображатимуть фактичну виручку від продажу товару, на який установлені знижки: Кт 701 «Дохід від реалізації готової продукції» або Кт 702 «Дохід від реалізації товарів». Тобто розмір доходу буде вже з урахуванням наданих знижок.

Багатьох бухгалтерів цікавить запитання: а чи потрібно обов’язково уцінювати товар, який реалізують зі знижкою? Відповідь така: сам факт надання знижки на товар не є підставою для проведення його уцінки. Проте зазначимо: у бухобліку на дату балансу запаси відображають за найменшою з двох оцінок — первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9 «Запаси»). Запаси відображають за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилася чи вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду (п. 25 П(С)БО 9). За таких обставин може бути доцільною уцінка. Детальніше про уцінку товарів читайте в матеріалі «Уцінка товару: облік та оподаткування».

Податковий облік

Податок на прибуток. З 2015 року податок на прибуток залежить від бухобліку. Так, розрахунок об’єкта обкладення податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, згідно з положеннями р. III ПКУ. Різниці можуть не застосовувати ті платники, у яких бухдохід за останній рік не перевищує 20 млн грн (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) (пп. 134.1.1 ПКУ).

У ПКУ не передбачено жодних податкових різниць, пов’язаних із продажем товарів зі знижками в рекламних цілях, а тому все зводиться лише до відображення такої операції в бухобліку.

ПДВ. У питанні визначення бази обкладення для ПДВ треба орієнтуватися на договірну вартість, але не нижчу за мінімальну базу. Про це безпосередньо вказано в п. 188.1 ПКУ: база оподаткування всіх операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (з урахуванням загальнодержавних податків і зборів). Тим часом база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг не може бути нижчою за ціну придбання таких товарів/послуг (п. 188.1 ПКУ).

Отже, податкові зобов’язання слід нараховувати виходячи з договірної вартості товарів, тобто вартості вже за мінусом знижки. Але якщо вартість товару зі знижкою буде меншою за ціну придбання такого товару, то доведеться донарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. Детальніше про це читайте в матеріалі «Під час визначення бази обкладення ПДВ ціну придбання потрібно брати із ПДВ чи без».

Тому якщо під час реалізації товару за знижкою його договірна вартість буде нижче ціни його придбання (для самостійно виготовленого товару — нижчою за звичайну ціну), податкові зобов’язання з ПДВ визначатимуться із ціни придбання такого товару (якщо товар попередньо придбаний) чи звичайних цін (якщо товар самостійно виготовлений). У такому випадку продавець — платник ПДВ складатиме дві податкові накладні:

 • першу — на фактичну ціну постачання товарів/послуг;
 • другу — на перевищення ціни придбання (для самостійно виготовлених товарів — звичайної ціни) над фактичною ціною товарів (зазначається тип причини «15») (п. 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, даліПорядок № 1307).

Друга податкова накладна покупцеві не видається. Водночас у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані (п. 15 Порядку № 1307).

Щодо податкового кредиту з ПДВ, який був відображений під час придбання (виробництва) товарів, — навіть якщо через надання знижки товари продаються нижче за ціну їх придбання, це жодним чином не позбавляє операцію госпдіяльного статусу. Тож якщо вони використовуються в госпдіяльності в обкладених ПДВ операціях, податковий кредит не перекривається «технічними» податковими зобов’язаннями за п. 189.5 ПКУ.

Наразі про облік таких знижок — на прикладі 1.

Приклад 1

ТОВ «Ромашка» (платник податку на прибуток і ПДВ) установило знижку 15% на всі зимові куртки. Надання знижки затверджено у відповідному наказі. Виручка від продажу таких курток становить 96 тис. грн (у т.ч. ПДВ).

Розгляньмо порядок бухгалтерського та податкового обліку в таблиці 1.

Таблиця 1

Облік знижок, наданих під час продажу товарів

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

1

Отримано дохід від реалізації товару зі знижкою

301

702

96000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

6412

16000

Якщо ціна продажу менша за ціну придбання

3

Нараховано податкові зобов’язання на суму перевищення ціни придбання над фактичною ціною

949

6412

х

Знижки, надані ПІСЛЯ продажу товарів (післяпродажні знижки)

Така ситуація є цікавішою, адже товар спершу реалізується за визначеною (договірною) ціною, а знижка надається вже після реалізації, як правило, у разі дотримання певних умов. Тобто частину доходу потрібно вирахувати, та й нарахований ПДВ слід буде відкоригувати. Далі — докладніше.

Бухгалтерський облік

Післяреалізаційні знижки відображаються проводкою:

 • Дт 704 «Вирахування з доходу»
 • Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Окрім того, потрібно відсторнувати нараховані податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із суми знижки (Дт 704 «Вирахування з доходу» Кт 6412 «Розрахунки за податками» методом «сторно»).

Податковий облік

Податок на прибуток. З 01.01.2015 податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінрезультату до оподаткування (згідно з П(С)БО чи МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Різниці, які коригуватимуть фінрезультат, — це амортизаційні різниці, різниці, що виникають під час формування резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ). Такі різниці коригуватимуть бухгалтерський фінрезультат як у бік зменшення, так і в бік збільшення бази.

Водночас абз. 8 пп. 134.1.1 ПКУ дозволяє не коригувати фінрезультат до оподаткування підприємствам, які мають річний бухгалтерський дохід менш ніж 20 млн грн.

З огляду на викладене вище зауважимо: наразі ПКУ не передбачає коригувань фінрезультату до оподаткування у разі надання післяпродажної знижки на товар. Тобто як така операція відобразиться в бухобліку, так вона і впливатиме на обкладення податком на прибуток.

ПДВ. Тут варто керуватися п. 192.1 ПКУ. Надання знижки після реалізації товарів (нарахування податкових зобов’язань) призвело до зміни суми компенсації їх вартості. У такому разі необхідно відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ у продавця та податковий кредит — у покупця.

Оскільки внаслідок такого перерахунку відбулося зменшення суми компенсації (адже сума наданої знижки зменшила договірну вартість товару), продавець повинен, відповідно, зменшити суму своїх податкових зобов’язань за результатами того періоду, у якому був проведений такий перерахунок (пп. 192.1.1 ПКУ).

Водночас продавець має виписати Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — Розрахунок коригування). У Розрахунку коригування безпосередньо фіксується сума знижки на одиницю товару без урахування ПДВ.

Про правила заповнення Розрахунку коригування див. у матеріалі «Розрахунок коригування на зміну ціни: порядок і зразок заповнення» (з 01.12.2018 форма розрахунку коригування буде новою).

Розрахунок коригування виписується на дату надання знижки, а саме — на дату повернення покупцеві коштів (суми знижки) на банківський рахунок або дату зарахування такої суми в рахунок інших зобов’язань. Своєю чергою, якщо відбувається зарахування, то разом із Розрахунком коригування потрібно буде скласти податкову накладну, адже, з економічної точки зору, сума коштів, вивільнених у зв’язку з наданням знижки, автоматично стає авансом у рахунок майбутніх постачань.

Ураховуючи викладене вище, важливо взяти до уваги ще один нюанс. Виникає питання стосовно можливості проведення коригування податкових зобов’язань продавцем у разі надання знижки неплатнику ПДВ. Така ситуація підпадає під дію п. 192.2 ПКУ.

Нагадаємо

Згідно з п. 192.2 ПКУ, зменшення суми податкових зобов’язань платника податку — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише в разі повернення раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості.

У системі «ЗІР» (категорія 101.15) контролери надають таку відповідь:

«Якщо після постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ здійснюється зменшення суми компенсації їх вартості, розрахунок коригування може бути складений лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості.

Якщо відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то постачальник складає розрахунок коригування та збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок».

Докладніше див. у матеріалі «Зміна договірної ціни товарів (послуг): що в ПДВшному обліку».

Розгляньмо порядок обліку післяреалізаційних знижок на прикладі 2.

Приклад 2

ТОВ «Економ» (платник податку на прибуток і ПДВ) 15 грудня 2018 року відвантажило покупцю — платнику ПДВ 20 холодильників. Ціна одного холодильника — 6 тис. грн (у т.ч. ПДВ). Собівартість кожного — 3 тис. грн. Покупець перерахував 50% оплати за холодильники.

Умовами договору передбачено надання 8% знижки на товар, придбаний упродовж кварталу, за умови придбання покупцем товарів загальною вартістю понад 150 тис. грн (у т.ч. ПДВ).

Покупець 1 червня уклав із ТОВ «Економ» договір на придбання 10 кухонних комбайнів (загальна вартість — 60 тис. грн, у т.ч. ПДВ — 10 тис. грн, собівартість — 40 тис. грн.). На дату придбання покупець отримує право на знижку.

Бухгалтерський та податковий облік такої післяреалізаційної знижки наведімо в таблиці 2.

Таблиця 2

Облік післяреалізаційних знижок

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

1

Відвантажено покупцеві холодильники

361

702

120000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

6412

20000

3

Списано собівартість реалізованих товарів

902

282

60000

4

Отримано 50% оплати за раніше відвантажені холодильники

311

361

60000

5

Відкориговано дохід на суму знижки

704

361

9600

6

Відкориговано раніше нараховані податкові зобов’язання на суму знижки (методом «сторно»)

704

6412

1600

Як бачите, відображення в обліку знижок не таке вже й складне. Бажаємо вам, щоб такий маркетинговий хід приносив лише гарні результати, а облік знижок здійснювався на одному диханні.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»