ОТРИМАНІ, АЛЕ НЕ ОПЛАЧЕНІ ТОВАРИ: ЧИ КОРИГУВАТИ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ПІСЛЯ СПЛИНУ СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Платник ПДВ — покупець включив у податковий кредит суму ПДВ за придбаними послугами, але не оплатив постачальнику їх вартість протягом терміну позовної давності.

Чи потрібно коригувати податковий кредит на дату списання заборгованості у зв’язку із закінченням терміну позовної давності та чи необхідно суму коригування відображати в додатку 5 до декларації з ПДВ?

Відповідно до п. 198.3 Податкового кодексу (даліПКУ), податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, установленою п. 193.1 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг із метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Товари/послуги, які отримані платником ПДВ та не оплачені протягом терміну позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання, як це передбачено в п. 198.3 ПКУ, а тому право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника відсутнє.

У разі якщо платник податку під час придбання товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, то в податковому періоді, у якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту шляхом унесення коригуючих записів до розділу ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до рядка 10.1 (у відповідних випадках — до рядка 15) податкової декларації з ПДВ, форма якої затверджена наказом МФУ від 25.11.2011 р. № 1492, та в розділі ІІ додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ (далі — додаток 5).

Беручи до уваги те, що рядок 10.1 (або 15 — у відповідному випадку) податкової декларації з ПДВ розшифровується в розділі II «Податковий кредит» додатка 5, то коригування податкового кредиту, сформованого під час отримання товарів/послуг, розрахунки за які з постачальником не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, відображається зі знаком «-» у розділі II «Податковий кредит» додатка 5 у частині «Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту», незалежно від того, чи на дату списання такої заборгованості постачальник товарів/послуг є платником ПДВ.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС