Підприємство отримало від засновника безоплатно основний засіб для потреб офісу. Як правильно відобразити в податковому та бухгалтерському обліку оприбуткування такого основного засобу?