Консультують спеціалісти пенсійного фонду

Достроковий вихід на пенсію: для кого можливо й за яких умов

У продовження теми пенсійного забезпечення ми розглянемо питання, що стосуються дострокового виходу на пенсію. Із цього приводу виникає чимало запитань. Тож відповімо на найпоширеніші з них

Я працював у шкідливих умовах на роботах, включених до Списку № 2, п’ять років. Чи маю право на зниження пенсійного віку?

ВІДПОВІДЬ: Ні, зниження пенсійного віку чоловікам за п’ять років роботи на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість у яких — повний робочий день, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (за Списком № 2), законодавством не передбачено.

Пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2 призначаються за наявності стажу роботи в шкідливих і важких умовах праці протягом повного робочого дня в чоловіків — 12 років 6 місяців (або не менше половини на таких роботах — 6 років 3 місяці), а в жінок — 10 років або не менше 5 років (пп. «б» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення).

Працював чотири роки за Списком № 1 та дев’ять років — за Списком № 2. У якому віці я матиму право на призначення пенсії за віком?

ВІДПОВІДЬ: За п. «а» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 1 призначаються при досягненні чоловіками 50 років (жінками — 45-ти) за наявності стажу роботи в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці із зайнятістю — повний робочий день: у чоловіків — 10 років (або з пропорційним зниженням пенсійного віку на 1 рік за кожен рік такої роботи за умови наявності не менше половини необхідного пільгового стажу — 5 років), а у жінок — 7 років 6 місяців (або з пропорційним зниженням пенсійного віку на 1 рік 4 місяці за кожен рік такої роботи за умови наявності не менше половини необхідного пільгового стажу — не менше 3 років 9 місяців).

Як зазначено вище, за Списком № 2 пенсії за віком на пільгових умовах призначаються при досягненні чоловіками 55 років, жінками — 50 років (за наявності в чоловіків 12 років 6 місяців стажу роботи в шкідливих та важких умовах праці із зайнятістю — повний робочий день, а у жінок — 10 років такого стажу), (або з пропорційним зниженням пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам за умови наявності не менше половини необхідного пільгового стажу — 6 років 3 місяці, жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи за умови наявності не менше половини необхідного пільгового стажу — 5 років).

Частиною 6 ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення передбачено, що при призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно до ст.ст. 13 і 14 цього Закону та пенсій за вислугу років згідно з його ст. 55 провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Робота за Списком № 1 є більш пільговою, тому чотири роки роботи за Списком № 1 будуть зараховані до пільгового стажу за Списком № 2. Отже, пільговий стаж за Списком № 2 становитиме 13 років. Відтак ви матимите право на пенсію за п. «б» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, досягнувши 55-річного віку.

Однак пільговий стаж має бути підтверджений відповідно до законодавства (уточнюючою довідкою підприємства за весь час роботи в шкідливих умовах і за період роботи після 21.08.1992 р. — наказом про результати атестації робочого місця).

Працював дев’ять років на Крайній Півночі на підставі строкових трудових договорів. У якому віці я матиму право на пенсію за віком?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до ст. 1 Тимчасової Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993 р., чоловіки, які досягли 55 років (жінки — 50-ти), що пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав, мають право на пенсію за віком, зокрема, чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років.

Призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку при стажі роботи на Крайній Півночі менше 15 календарних років, а в місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, — менше 20 календарних років — не передбачено.

До служби в армії працював трактористом 9 місяців. Із цієї роботи пішов в армію, строкова служба — 2 роки. Після армії працював майже 19 років трактористом. Чи буде зарахована військова служба до стажу роботи тракториста?

ВІДПОВІДЬ: Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають, незалежно від місця останньої роботи, трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них — не менше 20 років на зазначеній роботі (пп. «в» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення).

У разі звернення тракториста-машиніста за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає в органи Пенсійного фонду довідку про стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення (про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції).

Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах. Це зазначено в абз. 2 п. 1 ст. 8 Закону про соцзахист військовослужбовців.

Отже, у разі якщо довідкою сільгосппідприємства буде підтверджено пільговий стаж (до армії), період строкової військової служби буде зарахований до пільгового стажу, який дає право на призначення пенсії трактористу.

У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС сім днів. Окрім того працював трактористом 21 рік. У якому віці я матиму право на пенсію?

ВІДПОВІДЬ: Як зазначено вище, трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них — не менше 20 років на зазначеній роботі.

При зверненні тракториста-машиніста за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає в органи Пенсійного фонду довідку про стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення (про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції).

Відповідно до ст. 55 Закону про ЧАЕС, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року — не менше 5 календарних днів, пенсії призначаються зі зменшенням пенсійного віку, установленого для одержання державних пенсій, на 10 років.

За умови надання необхідних документів, право на призначення пенсії ви матимете після досягнення 50-річного віку (як учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС).

Працювала 5 років у лікарні лікарем-рентгенологом (Список № 1). Мені 47 років і я звільнена з роботи за скороченням чисельності. Чи маю я право на призначення пенсії у зв’язку зі скороченням, ураховуючи те, що я працювала в шкідливих умовах?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з пп. «а» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, — за Списком №1:

  • чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них — не менше 10 років на зазначених роботах;
  • жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них — не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку, установленого ст. 12 цього Закону (60 та 55 років): чоловікам — на 1 рік за кожен повний рік такої роботи, жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожен повний рік такої роботи.

За умови підтвердження пільгового стажу роботи за Списком № 1 протягом 5 років, ви матимете право на призначення пенсії після досягнення віку 48 років 4 місяців.

Дострокове призначення пенсії у зв’язку зі звільненням з роботи за скороченням чисельності на підприємстві передбачено в разі, якщо на момент такого звільнення особі залишалося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (у вашому випадку це — 58 років 6 місяців).

Мені 48 років, з яких 5 років (із 1986 по 1990 р. включно) я працював санітаром у психіатричні лікарні. У якому віці я матиму право на призначення пенсії за віком?

ВІДПОВІДЬ: Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 за результатами атестації робочих місць, зокрема, чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи — не менше 25 років, з них — не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах (пп. «б» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення).

Чоловікам, які мають не менше половини необхідного стажу роботи у шкідливих і важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

Згідно з п. 3 Порядку № 383, під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи.

У період вашої роботи був чинним Список № 2 виробництв, цехів, професій і посад з важкими умовами праці, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільговому розмірі, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 р. № 1173. У зазначений Список були включені молодші медичні працівники, які працюють у психіатричних і психоневрологічних закладах і котрі безпосередньо обслуговують психічно хворих осіб.

Відповідно до ст. 1 Закону про психіатричну допомогу, психіатричний заклад — психоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення, тощо всіх форм власності, діяльність якого пов’язана з наданням психіатричної допомоги. Згідно зі ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення, робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) із лікування осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у паталогоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

За умови надання підприємством пільгової довідки про вашу зайнятість у зазначений період роботи (із повним робочим днем) обслуговуванням психічно хворих осіб, ваш пільговий стаж за Списком № 2 складе 10 років. Це дасть вам право на призначення пенсії при досягненні 56-річного віку (за кожні 2 роки 6 місяців пенсійний вік буде знижено на 1 рік, усього — на 4 роки).

Галина МАСТЮГІНА,

начальник відділу з питань призначення пенсій
Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Список використаних нормативно-правових актів:

1. Закон про пенсійне страхування — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

2. Закон про пенсійне забезпечення — Закон України «Про пенсійне забезпечення», від 05.11.1991 р. № 1788-XII.

3. Закон про соцзахист військовослужбовців — Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII.

4. Закон про ЧАЕС — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1992 р., № 796-XIІ.

5. Закон про психіатричну допомогу — Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. № 1489-ІІІ.

6. Список № 2 — Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

7. Список № 1 — Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36

8. Порядок № 383 — Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383.