Наше підприємство відправило працівника на семінар в інше місто на один день, де він отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації. Як оплачувати цей день: як відрядження чи як курси підвищення кваліфікації? Чи можна нарахувати йому премію за день, у який він був на семінарі, якщо в Положенні про преміювання зазначено, що премію працівникам нараховують у відсотках до посадового окладу, пропорційно відпрацьованим робочим дням?
ВІДПОВІДЬ: Якщо працівник отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації, таке навчання можна назвати професійним і трактувати як одноденне підвищення кваліфікації. Пояснимо.