Наше підприємство відправило працівника на семінар в інше місто на один день, де він отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації. Як оплачувати цей день: як відрядження чи як курси підвищення кваліфікації? Чи можна нарахувати йому премію за день, у який він був на семінарі, якщо в Положенні про преміювання зазначено, що премію працівникам нараховують у відсотках до посадового окладу, пропорційно відпрацьованим робочим дням?

ВІДПОВІДЬ: Якщо працівник отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації, таке навчання можна назвати професійним і трактувати як одноденне підвищення кваліфікації. Пояснімо.

Короткострокове підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом формального чи неформального навчання у закладах освіти, на підприємствах, в організаціях, установах або безпосередньо у роботодавця.

Здійснення неформального навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання (абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону № 4312). І щоб підтвердити його результати, достатньо довідки (абз. 5 п. 2.1 Положення про професійне навчання).

У випадку ж формального професійного навчання працівників, після його успішного завершення видаються документи про освіту, зразки яких затверджено постановами КМУ від 22.07.2015 р. № 645. Серед них є свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

За таких обставин факт навчання підтверджує свідоцтво про підвищення кваліфікації, а отже, цей одноденний семінар можна цілком вважати однією з форм формального навчання.

Оплата часу навчання

Відповідно до ст. 122 КЗпП, за працівниками, які підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва, зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством. Таким законодавчим актом є Постанова № 695, згідно з п. 1 якої за працівником, що підвищує кваліфікацію, зберігається середня зарплата за основним місцем роботи за час навчання.