Неоднозначність, яка склалася через відсутність у законодавстві чіткого визначення термінів «факсиміле» та «факсимільний підпис», і неврегульованість питання щодо порядку їх використання стали підставою для створення коментованої узагальнюючої податкової консультації.