Новостворене підприємство не планує мати об’єктів обчислення екологічного податку: які документи потрібно надати Податковій

Чи необхідно новоствореному підприємству, який не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів та не планує мати об’єктів обчислення екологічного податку у звітному році, подавати до податкових органів заяву про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку?

Відповідь: Відповідно до п. 240.1 Податкового кодексу України (даліПКУ), платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські й інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України та в межах її континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони здійснюються:

  •  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
  •  розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
  •  утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  •  тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, які не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські й інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення в разі використання ними палива (п. 240.2 ПКУ).

Відповідно до ст. 241 ПКУ, податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення в разі використання палива, утримується та сплачується до бюджету податковими агентами.

До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:

  •  здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;
  • здійснюють ввезення палива на митну територію України.

Пунктом 250.9 ПКУ передбачено: якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до ст. 250 ПКУ.

Отже, ПКУ не передбачено подання до органу ДПС у звітному році заяви про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку суб’єктом господарювання (у тому числі новоствореним), який не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів та з початку звітного року не планує мати об’єктів обчислення екологічного податку.

ДПІ у Солом’янському районі м. Києва ДПС