Чи застосовується ставка 0 відсотків для платника податку, який відповідає критеріям, що встановлені п. 154.6 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), і здійснює міжнародні перевезення на замовлення резидентів?

Відповідно до п. 154.6 ПКУ, на період із 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком із початку року не перевищує 3 млн грн і нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають із платником податку в трудових відносинах, є не меншим ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, і які відповідають одному з критеріїв, установлених цим пунктом, застосовується ставка 0 відсотків.

Дія п. 154.6 ПКУ не поширюється на суб’єктів господарювання, які, зокрема, здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації).

Отже, платник податку, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, не має права застосовувати пільги, визначені пунктом 154.6 ПКУ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII, зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — це матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Отже, оскільки договір, укладений між резидентами України, не є зовнішньоекономічним, тому платник податку, який здійснює міжнародні перевезення на підставі договорів, укладених із резидентами України, має право на застосування пільги, визначеної пунктом 154.6 ПКУ, за умови, що такий платник відповідає всім вимогам цього пункту.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС