Коли дивідендний авансовий внесок не сплачують

У певних випадках авансового внеску зовсім не нараховують і не сплачують (пп. 153.3.5 ПКУ). Про таке податкове зобов'язання можна забути при виплаті:

— дивідендів фізичним особам;

— у вигляді акцій (паїв, часток), емітованих платником податку, за умови незмінності пропорцій (часток) участі всіх акціонерів у статутному фонді емітента, тобто при реінвестиції дивідендів;

— інститутами спільного інвестування (інвестфондами, взаємними фондами інвестиційних компаній, корпоративними інвестиційними фондами та пайовими інвестиційними фондами);

— на користь власників корпоративних прав материнської компанії в межах сум доходів, отриманих такою материнською компанією у вигляді дивідендів від інших осіб. Із суми перевищення авансовий внесок сплачується на загальних підставах згідно з пп. 153.3.2 ПКУ;

— управителем фонду операцій із нерухомістю під час виплати платежів власникам сертифікатів фонду внаслідок розподілу доходу цього фонду;

— платником, у якого отриманий дохід звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі доходу, звільненого від оподаткування в періоді, за який виплачують дивіденди.

Слід нагадати, що з 04.11.2012 р. від авансового внеску з податку на прибуток звільнені дивіденди від будь-якої страхової діяльності та платників фіксованого сільгоспподатку.

Під час виплати дивідендів фізичним особам — як резидентам, так і нерезидентам — авансовий внесок не сплачують.

ДПІ у Будьонівському районі м. Донецька