У яких випадках не включається до складу витрат нарахування роялті?

Згідно з пп. 140.1.2 Податкового кодексу України (даліПКУ), під час визначення об’єкта оподаткування враховуються витрати подвійного призначення, зокрема витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних і конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов’язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку.

До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь:

1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з п. 160.8 ПКУ, нарахувань, що здійснюються суб’єктами господарювання у сфері телебачення та радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. № 3759-XII, і нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість й акцизного податку) за рік, що передує звітному, а для банків — в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов:

а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням п. 161.3 ПКУ;

б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам;

в) роялті виплачуються стосовно об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли в резидента України.

У разі виникнення розбіжностей між податковим органом і платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, такі податкові органи зобов’язані звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання відповідного висновку;

г) особа, на користь якої нараховуються роялті, не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої вона є;

2) юридичної особи, яка відповідно до ст. 154 ПКУ звільнена від сплати податку на прибуток підприємств або сплачує цей податок за ставкою іншою, ніж установлена в п. 151.1 ПКУ;

3) особи, яка сплачує податок в складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, установленому р. IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС