Як визначається фінансовий результат (прибуток/збиток) за операціями з торгівлі цінними паперами?

Відповідно до пп. 153.8.1 Податкового кодексу України (даліПКУ), облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.

Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом такого звітного періоду.

Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв’язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, й оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ПКУ, і сума витрат із придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від’ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв’язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, у яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, й оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ПКУ, і сума витрат із придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю.

Дохід платника податку від продажу, обміну чи інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.

Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва