Подання звітності в електронному вигляді. Чи треба це робити ще й на паперових носіях?

Відповідно до п. 49.3 Податкового кодексу України (даліПКУ), податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або вповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих і середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ПКУ).

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

Згідно з п. 4 р. II Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (далі — Інструкція), затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, податкові документи в електронному вигляді з обов’язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом платника податків (його посадових осіб), подані відповідно до цієї Інструкції, згідно із законодавством є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового чи досудового вирішення спорів.

Пунктом 5 р. II Інструкції визначено, що в разі подання податкового документа в електронному вигляді платник податків має право не подавати податкові документи на паперових носіях.

Тобто якщо платник податків подає до органів державної податкової служби податкову звітність в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв язку з накладанням електронного цифрового підпису, то роздруковані оригінали на паперових носіях не додаються.

Якщо платник податків подає оригінали документів податкової звітності на паперових носіях, то, за бажанням, може надати копії таких документів в електронному вигляді на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках).

ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька