Підприємство — платник податку на прибуток — звітує раз на рік. Чи треба розраховувати курсові різниці щокварталу, чи достатньо це робити раз на рік?