З головними правилами обчислення допомоги з тимчасової втрати працездатності найманим працівникам можна ознайомитися у статті «Надаємо й оплачуємо лікарняні». А зараз на цифрових прикладах розгляньмо варіанти розрахунку лікарняних залежно від тривалості розрахункового періоду, виплат, які припадають на цей період, режиму роботи працівника тощо

Приклад 1

Стандартний розрахунок лікарняних

Коляденко Л.В. хворів із 15.02.2019 до 25.02.2019. За розрахунковий період (лютий 2018 року – січень 2019 року) йому нараховано 106000 грн зарплати згідно з окладом. Страховий стаж працівника становить 5 років 9 місяців (відсоток оплати лікарняного — 70%). Не відпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було.

Визначаємо середньоденну зарплату:

106000 грн : 365 к.дн. = 290,41 грн.

Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця:

290,41 грн × 5 к.дн × 70%. = 1016,44 грн.

Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — Фонд):

290,41 грн × 6 к.дн. × 70% = 1219,72 грн.

Отже, загальна сума допомоги становитиме:

1016,44 грн + 1219,72 грн = 2236,16 грн.

Приклад 2

Відпрацьовано менш як 12 календарних місяців

Ляпіна Д.І., яку прийняли на роботу 11.09.2018, перебувала на лікарняному по догляду за хворою дитиною до 14 років із 28.02.2019 до 12.03.2019 (13 к.дн.). За розрахунковий період працівниці нарахували 36000 грн зарплати згідно з окладом. Страховий стаж працівниці становить 8 років 9 місяців, тому лікарняний оплачують у розмірі 100%. Не відпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було.

У такому випадку розрахунковим буде період із жовтня 2018 року по січень 2019 року.

Нагадаємо

Якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах менш як 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначають за фактично відпрацьовані календарні місяці (з 1 до 1 числа) — п. 26 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить:

31 к.дн. + 30 к.дн. + 31 к.дн. + 31 к.дн. = 123 к.дн.

Визначаємо середньоденну зарплату:

36000 грн : 123 к.дн. = 292,68 грн.

Обчислюємо суму лікарняних:

292,68 грн × 13 к.дн. × 100%. = 3804,84 грн.

Нагадаємо

Допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачують застрахованій особі з першого дня за рахунок коштів Фонду за період, протягом якого дитина згідно з висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 к.дн. (ч. 3 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, далі — Закон № 1105).

Приклад 3

Страховий стаж менш як 6 місяців за останні 12 місяців

Литвиненка Л.О. прийняли на роботу 06.11.2018 із посадовим окладом 8600 грн. Він хворів 12 к.дн. — із 18.03.2019 до 29.03.2019 (12 к.дн.). Страховий стаж працівника становить 4 роки, але, оскільки перед працевлаштуванням він мав перерву в роботі біля року, страховий стаж протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку — менший за 6 місяців. Заробіток за розрахунковий період сягає 25800 грн. Не відпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було.

Під час оплати тимчасової непрацездатності, коли страховий стаж менший, ніж 6 місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, слід ураховувати обмеження, установлене ч. 4 ст. 19 Закону № 1105.

Тобто за таких обставин сума допомоги по тимчасовій непрацездатності не може перевищувати розмір мінзарплати з розрахунку на місяць (у 2019 році — 4173 грн).

Для визначення обмеження в розрахунку за календарний день необхідно місячний розмір мінзарплати розділити на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44 (п.п. 5 і 29 Порядку № 1266). Механізм застосування такого обмеження Мінсоцполітики роз’яснило в листі від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15. Також його наведено у ситуації 7 р. ІІІ Прикладів обчислення середньої зарплати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджених наказом Мінсоцполітики від 21.10.2015 р. № 1022 (далі Приклади № 1022). Тож, зробимо необхідні розрахунки.

Розрахунковий період у нашому випадку: грудень 2018 року – лютий 2019 року.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить:

31 к.дн. + 31 к.дн. + 28 к.дн. = 90 к.дн.

Визначаємо середньоденну зарплату:

25800 грн : 90 к.дн. = 286,67 грн.

Розраховуємо денну суму виплати (з урахуванням 4-річного стажу):

286,67 грн × 60% = 172,00 грн.

Обчислюємо середньоденну зарплату з розрахунку мінзарплати:

4173 грн : 30,44 к.дн. = 137,09 грн.

Оскільки сума денної виплати, обчислена за загальними правилами (172,00 грн), вища за середньоденну зарплату, розраховану з урахуванням розміру мінзарплати, суму страхової виплати обчислюємо із застосуванням суми денної виплати, розрахованої виходячи з розміру мінзарплати, — 137,09 грн.

Зверніть увагу!

До розміру денної виплати, обчисленої з розрахунку мінзарплати, відсоток, який залежить від страхового стажу, не застосовують (див. згаданий вище лист від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15).

Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця:

137,09 грн × 5 к.дн = 685,45 грн.

Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду:

137,09 грн × 7 к.дн. = 959,63 грн.

Загальна сума допомоги становитиме:

685,45 грн + 959,63 грн = 1645,08 грн.

Приклад 4

Відпрацьовано менш ніж календарний місяць

Кірганчука Р.П. прийняли на роботу 19.03.2019. З 10.04.2019 до 22.04.2019 (13 к.дн.) він перебував на лікарняному. За 9 відпрацьованих днів березня йому нарахували 2636,32 грн, а за відпрацьовані 7 днів у квітні — 1743,78 грн зарплати. Страховий стаж працівника становить 15 років, тобто лікарняні нараховуємо в розмірі 100%.

У такому випадку лікарняні розраховують згідно з п. 27 Порядку № 1266, у якому зазначено:

«…у разі коли застрахована особа перебувала в трудових відносинах менш ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку».

Кількість відпрацьованих календарних днів у розрахунковому періоді становить:

13 к.дн. + 9 к.дн. = 22 к.дн.

Визначаємо середньоденну зарплату:

(2636,32 грн + 1743,78 грн) : 22 к.дн. = 199,10 грн.

Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця:

199,10 грн × 5 к.дн. × 100% = 995,50 грн.

Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду:

199,10 грн × 8 к. дн. × 100% = 1592,80 грн.

Загальна сума допомоги сягатиме:

995,50 грн + 1592,80 грн = 2588,30 грн.

Може виникнути ситуація, за якої працівник відпрацював понад 31 к.дн., але при цьому він не має повного відпрацьованого календарного місяця (наприклад, улаштувався на роботу 4 березня, а захворів 10 квітня). За таких обставин лікарняні все одно розраховують так само — зважаючи на норми п. 27 Порядку № 1266.

Приклад 5

Працівник захворів у перший робочий день

Калінчук Т.C. прийняли на роботу 22.04.2019, і в перший же день вона захворіла та перебувала на лікарняному до 26.04.2018 включно (5 к.дн.). Її посадовий оклад згідно з трудовим договором — 7800 грн. Страховий стаж становить 23 роки 2 місяці (лікарняний оплачують у розмірі 100%).

Нагадаємо

Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку чи страховий випадок настав у перший день роботи, середню зарплату визначають виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, установленої на день настання страхового випадку. У такому разі середньоденну заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) за 1 календарний день визначають шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

(п.п. 5, 28 Порядку № 1266)

Визначаємо середньоденну зарплату:

7800 грн : 30,44 = 256,24 грн.

Обчислюємо суму лікарняних (уся сума за рахунок коштів роботодавця):

256,24 грн × 5 к.дн. × 100% = 1281,20 грн.

Приклад 6

У розрахунковому періоді — щорічна відпустка й тимчасова непрацездатність

Титаренко А.Г. хворів із 26.04.2019 до 06.05.2019 (11 к.дн.). Оклад працівника — 8500 грн. За розрахунковий період (квітень 2018 року – березень 2019 року), окрім зарплати, у липні 2018 року йому нарахували відпускні в розмірі 5209 грн. Страховий стаж працівника становить 3 роки 3 місяці (лікарняний оплачують у розмірі 60%).

Протягом розрахункового періоду:

  • 17–19 квітня 2018 року була тимчасова непрацездатність;
  • 2–20 липня 2018 року — щорічна відпустка;
  • 17–21 вересня 2018 року — тимчасова непрацездатність.

Нагадаємо

Під час розрахунку середньоденної зарплати кількість календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного та 6-річного віку (за медичним висновком), відпустка без збереження заробітної плати), не враховують.

(п. 3 Порядку № 1266)

Тобто в нашому прикладі до розрахунку не беруть дні тимчасової непрацездатності працівника (3 к.дн. квітня та 5 к.дн. вересня 2018 року) і, відповідно, оплату за ці дні. Щодо відпустки, то її враховують у розрахунковому періоді, а суми відпускних — у розрахунку середньої зарплати.

Визначення кількості відпрацьованих календарних днів у розрахунковому періоді та середньоденної зарплати за 1 календарний день відобразимо в таблиці.

Таблиця

Розрахунок середньої зарплати для нарахування лікарняних згідно з умовами прикладу 6

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів у місяці

Кількість календарних днів, що беруть до розрахунку

Заробітна плата, яку включають до розрахунку середньоденної заробітної плати (грн)

2018 рік

Квітень

30

27

7680,00

Травень

31

31

8500,00

Червень

30

30

8500,00

Липень

31

31

3640,00 — зарплата

5209,00 — відпускні

Серпень

31

31

8500,00

Вересень

30

25

7080,00

Жовтень

31

31

8500,00

Листопад

30

30

8500,00

Грудень

31

31

8500,00

2019 рік

Січень

31

31

8500,00

Лютий

28

28

8500,00

Березень

31

31

8500,00

Усього

365

357

100109,00

Розмір середньоденної заробітної плати становить:

100109,00 грн : 357 к.дн.= 280,42 грн.

Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця:

280,42 грн × 5 к.дн. × 60% = 841,26 грн.

Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду:

280,42 грн × 6 к.дн. × 60% = 1009,51 грн.

Отже, загальна сума допомоги сягатиме:

841,26 грн + 1009,51 грн = 1850,77 грн.

Приклад 7

Урахування одноразових виплат під час розрахунку лікарняних

Курченко М.В. у березні 2019 року нарахували одноразову премію до 8 березня. У березні працівниця перебувала на лікарняному 13 к.дн., а решту днів місяця — у щорічній відпустці. У квітні 2019 року працівниця знову захворіла.

Чинна редакція Порядку № 1266 не передбачає пропорційного врахування виплат разового характеру, нарахованих протягом місяця розрахункового періоду, у якому застрахована особа не працювала з поважних причин.

Отже, виплати разового характеру, нараховані протягом місяців розрахункового періоду, ураховують у повній сумі. Виняток лише один — коли працівник протягом місяця нарахування одноразової виплати взагалі не відпрацював жодного дня (з 1 до 1 числа) через поважні причини. Тоді такий місяць виключають із розрахункового періоду, та, відповідно, одноразові виплати не враховують під час обчислення середнього заробітку. Аналогічний висновок міститься й у листі ФСС із ТВП від 25.08.2015 р. № 5.2-32-1380 (коментар до нього читайте тут).

Нагадаємо

Поважними причинами згідно з п. 3 Порядку № 1266 є:

  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного та 6-річного віку (за медичним висновком);
  • відпустка без збереження заробітної плати.

З огляду на викладене вище, у нашому випадку розрахунковим періодом буде квітень 2018 року – березень 2019 року. У березні працівник лише частину місяця хворів (поважна причина), тому з розрахункового періоду виключаємо не весь березень, а тільки період тимчасової непрацездатності (13 к.дн.). Період щорічної відпустки не виключаємо. Тому до середнього заробітку під час розрахунку лікарняних включаємо також усю суму премії та відпускні.

Приклад 8

Неповний робочий час

Федоренка Г.П. із 02.01.2019 було переведено на роботу на умовах неповного робочого дня — 4 год. на день за 5-денного робочого тижня. 15.04.2019 працівник захворів і надав лікарняний за період із 15.04.2019 до 19.04.2019 (5 к.дн.). За розрахунковий період (квітень 2018 року – березень 2019 року) працівникові було нарахували 62000 грн. Його страховий стаж становить 10 років 2 місяці (лікарняний оплачують у розмірі 100%). Не відпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було.

З набранням 04.07.2015 чинності останньою редакцією Порядку № 1266 обчислювати середньогодинну зарплату для розрахунку лікарняних уже не потрібно, у т.ч. у випадку встановлення неповного робочого часу. Тому розрахунок проводять у загальному порядку, як і в прикладі 1.

Визначаємо середньоденну зарплату:

62000 грн : 365 к.дн. = 169,86 грн.

Обчислюємо суму лікарняних (уся за рахунок коштів роботодавця):

169,86 грн × 5 к.дн. × 100% = 849,30 грн.

Приклад 9

Лікарняний у перший робочий день за неповного робочого дня

Калінчук Т.C. прийняли на роботу 15.04.2019 на умовах неповного робочого дня (4 год. на день). У перший робочий день працівниця захворіла й перебувала на лікарняному до 19.04.2019. Місячна тарифна ставка за її посадою — 4800 грн, працює на 0,5 ставки. Страховий стаж становить 23 роки 2 місяці (лікарняний оплачують у розмірі 100%).

Оскільки працівниця захворіла в перший робочий день, середньоденну зарплату, керуючись п.п. 5, 28 Порядку № 1266, визначаємо шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Однак через те що працівницю взяли на півставки, у розрахунок беремо не весь оклад, а з коефіцієнтом.

Визначаємо середньоденну зарплату:

(4800 грн × 0,5) : 30,44 = 78,84 грн.

Обчислюємо суму лікарняних (уся за рахунок коштів роботодавця):

78,84 грн × 5 к.дн. × 100% = 394,20 грн.

Приклад 10

Урахування сторнованих сум під час розрахунку лікарняних

Тимошенка Т.О. прийнято на роботу 04.12.2018 із посадовим окладом 4800 грн. У березні 2019 року він надав лікарняний із 22 по 27 лютого. Оскільки за 20 р.дн. лютого йому нарахували повну суму зарплати — 4800 грн, у березні сторнували оплату за 4 р.дн. лютого, які припали на період хвороби, у сумі 960 грн і нарахували за 6 к.дн. лікарняні — 929,04 грн. У квітні працівник знову надав лікарняний із 26 березня по 3 квітня. Інших не відпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було. Страховий стаж становить 8 років 3 місяці (лікарняний оплачують у розмірі 100%).

Нас цікавить розрахунок лікарняних для другого страхового випадку — із 26 березня по 3 квітня (9 к.дн.).

Розрахунковий період: січень – лютий 2019 року.

З розрахункового періоду прибираємо дні, не відпрацьовані з поважних причин (період хвороби — з 22 по 27 лютого):

31 к.дн. + 28 к.дн. – 6 к.дн. = 53 к.дн.

Далі треба визначити сумарний заробіток за розрахунковий період, і ось тут постає питання: за лютий брати всю нараховану зарплату чи відсторновану її суму (з огляду на те що сторнування відбулося вже в березні)?

Згідно з п. 32 Порядку № 1266 середню зарплату для розрахунку лікарняних і декретних обчислюють на підставі відомостей, що включають до Звіту з ЄСВ. Оскільки до Звіту з ЄСВ за лютий включено зарплату в сумі 4800 грн, з якої сплачено ЄСВ, а сторнування знайшло відображення лише у Звіті з ЄСВ за березень, то до заробітку для розрахунку лікарняних слід включати невідсторновану суму, тобто всі 4800 грн.

До того ж саме такий порядок урахування сторнованих сум під час розрахунку лікарняних пропонує Мінсоцполітики у ситуації 6 р. ІІІ Прикладів № 1022.

Отже, проведімо необхідні розрахунки.

Середньоденний заробіток становить:

(4800 грн × 2) : 53 к.дн. = 181,13 грн.

Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця:

181,13 грн × 5 к.дн. × 100% = 905,65 грн.

Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду:

181,13 грн × 4 к.дн. × 100% = 724,52 грн.

Загальна сума допомоги дорівнюватиме:

905,65 грн + 724,52 грн = 1630,17 грн.

Як бачимо, під час оплати лікарняного середньоденна зарплата вийшла завищеною через те, що сторнування зарплати враховано лише в місяці проведення сторнування, а дні тимчасової непрацездатності — у місяцях розрахункового періоду, на які припадає хвороба.

Докладно на цю тему читайте в матеріалі «Урахування сторнованих сум під час розрахунку лікарняних».

Приклад 11

Простій у розрахунковому періоді

Через брак замовлень із 01.01.2019 до 31.01.2019 на підприємстві було оголошено простій, за час якого працівникам платили 2/3 тарифної ставки. У березні 2019 року Іваніщенко Л.К. захворіла та надала листок непрацездатності за період із 18.03.2019 до 29.03.2019 (12 к.дн.). Розрахунковий період для обчислення лікарняних — березень 2018 року – лютий 2019 року. Не відпрацьованих із поважних причин днів у розрахунковому періоді не було. За березень – грудень 2018 року та лютий 2019 року працівниці нарахували 45000 грн, у січні 2019 року — 3700 грн (2/3  окладу). Страховий стаж становить 7 років 3  місяці (лікарняний оплачуємо в розмірі 70%).

Той факт, що підприємство перебувало в простої з оплатою 2/3 тарифної ставки за весь січень, не впливає на розрахунок. Дні, коли на підприємстві був простій, із розрахункового періоду не виключають, адже серед поважних причин, прописаних у п. 3 Порядку № 1266, простій не значиться.

Кількість календарних днів розрахункового періоду — 365, оскільки дні простою з розрахункового періоду не виключають.

Визначаємо середньоденну зарплату:

(45000 грн + 3700 грн) : 365 к.дн. = 133,42 грн.

Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця:

133,42 грн × 5 к.дн. × 70% = 466,97 грн.

Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду:

133,42 грн × 7 к.дн. × 70% = 653,76 грн.

Отже, загальна сума допомоги становитиме:

466,97 грн + 653,76 грн = 1120,73 грн.

Приклад 12

Нарахування лікарняних за час простою

Через аварію на виробництві у цеху (не з вини працівника) підприємство простоювало з 23 по 25 квітня 2019 року. Канарейко Р.К., який працює у цьому цеху, хворів із 15 по 26 квітня 2019 року.

Незалежно від того, настала тимчасова непрацездатність працівника до початку простою, в період простою чи продовжується після його закінчення, дні хвороби внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачують у загальному порядку.

Випадки, за яких допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають, перелічені у ст. 23 Закону № 1105, серед них простою немає. Лікарняні в такому разі розраховують згідно із загальними правилами.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»