Розрахунок відпускних

У продовження найактуальнішої наразі теми відпусток докладно розглянемо, як розрахувати суму відпуск­них. Покроковий алгоритм розрахунку середньої зарплати не залишить вам шансу на помилку, а приклади розставлять всі крапки над «і»…

Кожен бухгалтер пам’ятає, що для розрахунку суми відпускних спочатку треба обчислити середню заробітну плату працівника. Для оплати часу щорічних відпусток, додаткових навчальних відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, творчих відпусток зокрема або виплат компенсації за невикористані відпустки середню заробітну плату обчислюють відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Отже, розглянемо алгоритм обчислення відпускних.

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період

За загальним правилом обчислення середньої зарплати для оплати відпусток провадиться, виходячи із виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (абз. 1 п. 2 Порядку № 100).

У разі якщо працівник трудився на підприємстві менше року: середня зарплата обчислюється на підставі виплат за фактичний час роботи: з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка чи виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Зауважте!

Фахівці Мінсоцполітики вважають: якщо працівника прийнято на роботу не в перший календарний день місяця, але цей день є першим робочим днем цього місяця за графіком роботи підприємства, то зазначений місяць ураховуватиметься повністю під час обчислення середньої зарплати для працівників, які відпрацювали на підприємстві менше року. Таку позицію спеціалісти висловили, зокрема, у «Віснику податкової служби України» № 17–18 за 2012 рік. Наприклад, якщо 5 травня 2014 року — перший робочий день для працівника, виплати за травень ураховуються при обчисленні середньої заробітної плати. Але ж якщо працівника зараховано на роботу з 6 травня 2014 року, зазначений місяць у розрахунку участі вже не братиме.

У разі коли працівник не відпрацював жодного повного місяця (з 1-го до 1-го числа), середня зарплата обчислюється відповідно до абз. 2 п. 4 Порядку № 100, виходячи із установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Приклад

Працівника прийнято на роботу 07.05.2014 р., а 26.06.2014 р. він іде у навчальну відпустку. Оскільки повністю відпрацьованого місяця немає, розрахунок середньої зарплати для оплати відпустки проводитимуть зі встановленого йому посадового (місячного) окладу (тарифної ставки).

Нагадаємо!

Для працівників із відрядною оплатою праці за відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

(абз. 9 п. 2 Порядку № 100)

Із розрахункового періоду виключається час, протягом якого працівники згідно із чинним законодавством або через інші поважні причини не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково.

До таких поважних причин належать:

  • перебування у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (див. лист Мінсоцполітики від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12);
  • час простою не з вини працівника;
  • робота з не залежних від працівників причин у режимі неповного робочого тижня, зокрема, коли наказом по підприємству працівників відділу, цеху тощо було переведено на роботу на умовах неповного робочого тижня у зв’язку з неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня (див. лист Мінпраці від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09);
  • період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років або, за наявності медичного висновку, до 6-ти років.

Зверніть увагу!

У разі якщо в періоді, коли працівник не трудився (наприклад, перебував у відпустці без збереження заробітної плати), йому було здійснено виплати по зарплаті (скажімо, премія), то цей місяць і виплати, що проводилися протягом такого місяця, включають до розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток.

(лист Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07)

Крок 2. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді

Для цього:

  • підсумовуємо всі календарні дні в розрахунковому періоді;
  • віднімаємо всі святкові та неробочі дні, визначені ст. 73 КЗпП;
  • віднімаємо дні, протягом яких працівник відповідно до законодавства або через інші поважні причини не працював, і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

Для зручності під час підрахунку скористайтеся довідником «Норми тривалості робочого часу».

Крок 3. Визначаємо сумарний заробіток за розрахунковий період

Підсумовуючи заробіток для обчислення середньої зарплати, слід включати лише виплати, передбачені п. 3 Порядку № 100 (див. довідник «Виплати, що включаються до розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100»). Виплати, які не враховуються під час обчислення середньої зарплати для оплати відпусток, зазначені в п. 4 згаданого Порядку (див. довідник «Виплати, що не включаються до розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100»).

Детальніше про всі виплати, що включаються та не включаються до розрахунку середньої зарплати, можна дізнатися із довідника «Порядок включення виплат до розрахунку середнього заробітку».

Зверніть увагу!

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати в тому розмірі, у якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

(абз. 3 п. 3 Порядку № 100)

У разі якщо працівник не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунки проводяться виходячи із установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абз. 3 п. 4 Порядку № 100).

Особливості включення до розрахунку середньої зарплати премій

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Наприклад, якщо премія, керуючись Положенням про преміювання, нараховується щокварталу в останній місяць кварталу, а розрахунковий період: травень 2013 року — квітень 2014 року, то під час розрахунку середньої зарплати для оплати відпустки така премія включається, відповідно, у заробіток червня, вересня, грудня 2013 року та березня 2014 року.

А от одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається в середній заробіток шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Зверніть увагу на 2 моменти:

1. Така винагорода включається до середнього заробітку тільки в разі, якщо вона була нарахована в поточному році за попередній календарний рік. Тобто, якщо вона, скажімо, нарахована в грудні 2013 року за 2013 рік, а працівник йде у відпустку у травні 2014 року, така річна винагорода під час розрахунку середньої зарплати не враховується. Або ж коли така винагорода виплачується в січні 2014 року за 2012 рік, урахувати її в заробітку для обчислення середньої зарплати для оплати відпустки також неможливо.

2. 1/12 винагороди включається до середнього заробітку кожного місяця розрахункового періоду. У разі якщо розрахунковий період менше 12 місяців, 1/12 винагороди додаватиметься лише до фактичних місяців розрахункового періоду.

Крок 4. Визначаємо середньоденну заробітну плату

Для визначення середньоденної зарплати для оплати відпусток ділимо сумарний заробіток за останні 12 місяців перед наданням відпустки або менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів робочого року чи меншого відпрацьованого періоду (без святкових і неробочих днів, установлених законодавством, і періодів, коли заробіток не зберігався або зберігався частково).

Тобто сумарний заробіток, визначений у кроці 3, ми маємо поділити на кількість календарних днів розрахункового періоду з кроку 2.

Крок 5. Розраховуємо суму відпускних

Для обчислення суми відпускних середньоденна зарплата, визначена в кроці 4, перемножується на число календарних днів відпустки.

Ми висвітлили алгоритм обчислення суми відпускних. Однак погодьтеся, що найцікавіше завжди трапляється в практичних ситуаціях. Тож усі нюанси розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток розглянемо в статті «Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток» у поточному номері газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Олена ТКАЧЕНКО,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»