Погодні умови чи не найголовніший фактор у сільському господарстві. І хоча людина намагається нівелювати вплив цього фактору, однак природа диктує свої закони. Тож, загибель озимих унаслідок заморозків (чи з інших причин) для сільського господарства не дивина.
Яким чином оформити цю прикру подію? Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку?

Документальне оформлення та бухгалтерський облік

Установленого нормативними документами порядку оформлення загибелі озимих немає. Тому кожне підприємство визначає його самостійно. У разі якщо посіви застраховані та підприємство планує отримати страхове відшкодування, оформлення відбувається в порядку, визначеному договором страхування.

На практиці вже склалася певна традиція документування. Передусім керівник підприємства своїм наказом призначає комісію щодо обстеження посівів. До складу комісії зазвичай входять агроном, інженер, головний бухгалтер, інші спеціалісти, які знаються на цьому питанні. Якщо посіви були застраховані — іще й представник страхової організації.

Своєю чергою, комісія повинна оглянути посіви, з’ясувати причини їх загибелі, оцінити стан посівів і вирішити їх подальшу долю (пересів, ліквідація посівів, подальше вирощування та збір врожаю). Під час з’ясування причин загибелі комісія може звертатися до різноманітних державних органів і наукових організацій (скажімо, до центрів гідрометеорології, торгово-промислової палати тощо). Вони можуть надати свій висновок або довідку щодо обставин загибелі посівів.

Стосовно застрахованих посівів — перелік документів може визначати договір страхування.

Зауважимо

Загибель посівів, скажімо, унаслідок вимерзання, належить до надзвичайних подій — див. код 20324 Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. Останнім серед іншого визначені й інші надзвичайні події так званого природного характеру, які можуть призвести до загибелі посівів.

Наслідки проведеної роботи комісія документує Актом обстеження та списання (далі — Акт) довільної форми (див. зразок далі) чи іншим аналогічним документом, припустімо, протоколом, який міститиме обов’язкові реквізити первинного документа, наведені у ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Його підписують усі члени комісії та затверджує керівник підприємства.

В Акті серед іншого доцільно чітко вказати місце розташування земельної ділянки (наприклад, координати поля або його номер за схемою земельних угідь підприємства), яку обстежували, види загиблих культур, ступінь їх загибелі та причину такої події. Також в Акті радимо зазначити в т.ч. код надзвичайної події згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010.

Водночас до Акта можна долучити відеозаписи чи фотографії поля або ж інші документи, що підтверджують настання надзвичайних подій на території, де загинули посіви (наприклад, довідку із центру гідрометеорології).