Незважаючи на національну практику обліку основних засобів, поняття малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) у системі МСФЗ не використовується. Тому під час переходу на МСФЗ логічно виникає запитання: що робити з МНМА в міжнародному обліку та де відображати ці об’єкти в МСФЗ-звітності?