(коментар до наказу Мінфіну «Про затвердження форми Інформації про пов’язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України» від 12.03.2013 р. № 391, далі — Наказ № 391)
29 квітня 2013 року набрав чинності Наказ № 391, яким затверджено форму Інформації про пов’язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України (далі — Інформація про пов’язаних осіб).
Великий платник податків має право укласти з органом ДПС договір про ціноутворення, у якому передбачається порядок застосування методів визначення звичайної ціни товарів (робіт, послуг), що застосовуватимуться таким платником податку під час здійснення операцій із купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) (п. 39.16 Податкового кодексу України, далі — ПКУ).
Нагадаємо!
Великий платник податків — юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Держбюджету податків за платежами, що контролюються органами ДПС, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень.