Як у бухгалтерському обліку відобразити дооцінку основних засобів? Яка кореспонденція списання дооцінки на нерозподілений прибуток? Особливо, коли мовиться про списання раніше дооціненого об’єкта. У яких формах і рядках відображатиметься така дооцінка?