Коли підприємство приймає рішення про сплату консолідованого податку, то головне підприємство зобов’язане сплачувати авансові внески за місцезнаходженням відокремлених підрозділів. Чи можна не сплачувати авансів за відокремлені підрозділи, якщо підприємство отримало збиток у І кварталі звітного року?