Сільськогосподарське підприємство (платник податку на прибуток та ПДВ) зберігало власно вирощений посівний матеріал (зерно) у своєму складському приміщенні. Під час підготовки до посівної виявили, що частина посівного матеріалу зіпсувалася й непридатна для посіву. Винуватців у псуванні зерна немає.
Як правильно документально оформити зіпсоване зерно та відобразити це в бухгалтерському й податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: Передусім потрібно з’ясувати подальшу долю не придатного для посіву зерна. Принагідно постає питання: чи можна надалі використовувати зіпсований посівний матеріал у господарській діяльності підприємства? Скажімо, як корм для тварин у власному господарстві чи продати із цією самою метою. Від відповіді на нього залежатимуть наслідки в податковому та бухгалтерському обліку. Проте насамперед слід потурбуватися про документування факту псування.

Документальне оформлення

Підставою для відображення господарської операції в бухгалтерському обліку є первинні документи (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). Тому передусім потрібно документально оформити факт псування. Варто згадати п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879. Згідно з ним установлення факту псування цінностей є підставою для обов’язкового проведення інвентаризації. У результаті буде складено інвентаризаційний опис, у якому комісія повинна викласти кількісні та якісні характеристики посівного матеріалу, причини псування та подальшу долю зіпсованого посівного матеріалу.

Зауважимо: списати все або частину зіпсованого посівного матеріалу як природний убуток не вийде, адже природний убуток передбачає втрату кількості (маси), а не якості товарно-матеріальних цінностей. Такий висновок випливає, зокрема, з п. 1 р. І Норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.06.2019 р. № 316.

Податковий облік

ПДВ