Підприємство-резидент (замовник) уклало договір на виробництво та розповсюдження реклами з постійним представництвом нерезидента в Україні (виконавець). Рекламні послуги надають на території України.
Чи потрібно резиденту сплачувати податок на доходи нерезидента, передбачений пп. 141.4.6 ПКУ?

ВІДПОВІДЬ: Ми вважаємо, у такому випадку не потрібно сплачувати податок на доходи нерезидента під час виплати рекламних доходів на користь постійного представництва нерезидента в Україні. Нині вже погоджуються із цим і контролери у своїх податкових консультаціях.

Читачі, які співпрацюють із нерезидентами, знають, що згідно з пп. 141.4.2 ПКУ під час виплати доходу із джерелом походження з України на користь постійного представництва нерезидента в Україні утримувати і сплачувати податок на доходи нерезидента (т.зв. податок на репатріацію) не потрібно.

Така норма цілком виправдана, адже пп. 141.4.7 ПКУ з метою оподаткування прирівнює постійне представництво нерезидента в Україні до платника податку на прибуток, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента. Відповідно, суми прибутків нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковують у загальному порядку. На додачу пп. 141.4.7 ПКУ прописує спеціальні правила визначення оподатковуваного прибутку постійного представництва для випадків, коли:

  • нерезидент провадить свою діяльність як в Україні, так і за її межами та при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, яку він веде через постійне представництво в Україні;
  • неможливо визначити шляхом прямого підрахунку прибуток, отриманий нерезидентами із джерелом його походження з України.

Своєю чергою, пп. 133.2.2 ПКУ до платників податку на прибуток — нерезидентів також відносить «постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників».

Тим часом згідно з пп. 141.4.6 ПКУ, на який посилається читач у запитанні, резиденти, що здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми цих виплат за власний рахунок.

Причому, з позиції ПКУ, нерезидентами вважаються як іноземні компанії, так і «їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України» (пп. 14.1.122 ПКУ). Що й сприяє виникненню таких питань.