Підприємство безоплатно отримало об'єкт основних засобів без вартості, лише в кількісному вираженні. Як у бухгалтерському обліку провести оприбуткування безоплатно отриманого об'єкта основних засобів? Якими проводками оформити? Як нарахувати амортизацію?