Як сплачує збір за спеціальне використання води орендар нерухомості

Підприємство громадського харчування орендує приміщення, будучи платником збору за спеціальне використання води. Як залежить порядок сплати збору від наявності та змісту договору на поставку води?

ВІДПОВІДЬ: Платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі — суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), і використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту та рибництва (п. 323.1 Податкового кодексу України, даліПКУ).

Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на цій території в той чи інший період часу, незалежно від характеру й тривалості проживання, у межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у т.ч. для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і платників єдиного податку (п. 323.2 ПКУ).

Згідно зі ст. 48 Водного кодексу України, до спеціального водокористування належать забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними та фізичними особами для задоволення питних потреб, а також для господарсько-побутових, промислових, сільськогосподарських та інших потреб на підставі дозволу та є платним.

Первинні водокористувачі — ті, що мають власні водозабірні споруди та відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) — суб'єкти, які не мають власних водозабірних споруд й отримують воду з водозабірних споруд первинних або інших водокористувачів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється та сплачується цим водокористувачем-постачальником (п. 326.2 ПКУ).

Таким чином, суб'єкти господарювання (орендарі), які здійснюють використання води в орендованих приміщеннях, є платниками збору за спеціальне використання води в разі укладання договору на постачання води безпосередньо з водокористувачем-постачальником (водоканалом).

ДПІ у Будьонівському районі м. Донецька