Прийнято судове рішення про стягнення штрафу, пені та судового збору на користь позивача: коли показувати дохід в обліку

Суд виніс рішення на користь підприємства про стягнення з відповідача пені, штрафу та судового збору. Кошти підприємство не отримало. На яку дату відображати дохід у бухгалтерському та податковому обліку: на дату отримання коштів чи винесення рішення судом?

ВІДПОВІДЬ: Рішення суду, згідно з яким відповідач має виплатити постраждалому пеню й штраф та відшкодувати судовий збір — це ще не підстава для відображення доходу в отримувача в податковому обліку. У бухобліку дещо інакше. Далі — детальніше.

Податковий облік

Штрафи та пеня

Згідно з п. 135.5.3 ПКУ, до інших доходів включають суми неустойки (штрафу та/або пені), фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду. Навіть із цього пункту відразу стає очевидним, що штрафи та пеня потраплять до іншого доходу тільки після факту отримання грошових коштів. Підтверджує це й п. 137.13 ПКУ, у котрому зазначено, що суми штрафів та/або неустойки або пені, отримані за рішенням сторін договору чи відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження.

Міндоходівці у своїх роз’ясненнях також розглядають лише ситуацію, коли в дохід включають саме отримані штрафи, неустойки та пеню (підкатегорія 102.06.02 «ЗІР»).

Тобто аби штрафи та пені потрапили до доходу, їх спочатку слід отримати. Якщо ж контрагент не виплатив штрафи та пеню, тоді вони не вважаються отриманими, а тому немає підстав відображати дохід у податковому обліку.

Судовий збір

Із цим збором дещо інша ситуація.

На замітку!

Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень (ст. 1 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI, далі — Закон про судовий збір).

Згідно з пп. «е» пп. 138.10.2 ПКУ, до складу інших витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, у т.ч. витрати на врегулювання спорів у судах.

Судовий збір включається до складу судових витрат (ст. 44 Господарського процесуального кодексу України, ст. 1 Закону про судовий збір).

Сплачує судовий збір особа, яка звертається до суду чи стосовно якої ухвалене судове рішення (ст. 2 Закону про судовий збір).

Нагадаємо!

З 23.10.2013 р. під час подання адмінпозову майнового характеру (наприклад, про стягнення коштів) сплачується лише 10% розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується із позивача чи відповідача пропорційно до задоволеної або відхиленої частини вимог. Детальніше — у коментарі «Нові правила стягнення судового збору», опублікованому в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 121/2013.

Тож якщо суд виніс рішення на користь позивача, судовий збір сплачуватиме (відшкодовуватиме) відповідач.

Беручи до уваги зазначене, позивач, звертаючись до суду, сплачує судовий збір (частину судового збору), суми такого судового збору включаються до складу витрат платника податку — позивача за умови наявності належним чином оформлених документів, що підтверджують зв’язок таких витрат із господарською діяльністю (пп. 14.1.27, п. 138.2 ПКУ).

У разі відшкодування платнику податку — позивачу суми судового збору таку суму слід включити в дохід, але за умови, якщо вона була включена до складу витрат такого платника податку. Сплачена сума судового збору, що не була віднесена до складу витрат платника податку — позивача, при поверненні не включається до складу доходу платника податку — позивача. Аналогічної позиції дотримуються й міндоходівці в консультації в підкатегорії 102.07.20 «ЗІР».

Тож якщо господарський суд прийняв рішення про задоволення вимог позивача та сплату судового збору поклав на відповідача, відповідач зобов’язаний виконати рішення суду й відшкодувати позивачеві судові витрати. Тобто знову-таки судовий збір потрапить у дохід тільки після відшкодування, та й лише якщо до цього його сума була включена до податкових витрат.

Бухгалтерський облік

Тут абсолютно протилежна ситуація. За наявності в підприємства судового рішення про відшкодування йому суми судового збору, а також виплати штрафу та пені все-таки доведеться відобразити дохід незалежно від того, отримало підприємство кошти чи ні. Пояснімо.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена (п. 5 П(С)БУ 15 «Дохід»).

На дату отримання остаточного рішення суду про відшкодування підприємству суми судового збору, а також виплати штрафу та пені, у підприємства збільшується актив — виникає дебіторська заборгованість, адже існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і достовірно визначена сума судом (п. 5 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»). Таку дебіторську заборгованість можна обліковувати або на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями», або ж на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Нагадаємо!

На субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками. А на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р.  № 291, далі — Інструкція № 291).

Дохід, пов’язаний із відшкодуванням підприємству судового збору, а також виплатою штрафів та пені, необхідно показувати на субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки». Оскільки на цьому субрахунку узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки й інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо котрих одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків (Інструкція № 291).

Розглянемо невеличкий приклад.

Приклад

Підприємство звернулося до господарського суду із позовом про стягнення з контрагента штрафу та пені за поставку неякісного товару. Суд виніс рішення на користь позивача та постановив стягти з відповідача пеню та штраф у сумі 5000,00 грн, а також відшкодувати підприємству сплачений судовий збір у сумі 100,00 грн.

Таблиця 1

Бухгалтерський та податковий облік операцій щодо отримання підприємством рішення суду про виплату йому штрафів та пені, а також відшкодування судового збору

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік, грн

Дт

Кт

дохід

витрати

1

Нараховано судовий збір

92

685

100,00

2

Сплачено судовий збір

685

311

100,00

3

Отримано рішення суду про відшкодування відповідачем судового збору, а також виплату штрафу та пені

374

715

5100,00

4

Отримано кошти від відповідача

311

374

5100,00

5000,00

Анастасія НЄВСКАЯ,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»